ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

Smart Region Tour 2018: Agentura ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati chystá novou metodiku 21. 05. 2018

V Olomouci proběhla další ze série konferencí Smart Region tour 2018, která probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí České republiky a dalších partnerů. Jmenovku v diskuzním panelu měl připravenou také Fi...

Dotace na hasičská auta a zbrojnice 14. 05. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky aktuálně vyhlásilo do 30.6. 2018 výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 - pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové střík...

Podpora sociálního bydlení 09. 03. 2018

Integrovaný regionální operační program po ročním odkladu konečně vyhlásil výzvy Sociální bydlení II a Sociální bydlení II (SVL) s příjmem žádostí do 18.9. 2018 o celkové alokaci 2,35 mld. Kč. I nadále platí, že výzva bude určena pro vznik a rozv...

Fond malých projektů přijímá žádosti v rámci aktuální výzvy 02. 01. 2018

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásil výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů pr...

Nové termíny výzev OP PIK na rok 2018 29. 12. 2017

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31.12.2017 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na ro...

PF 2018 15. 12. 2017

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a spolupráci v uplynulém roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

1 2 3 4 5>