ÚvodO společnosti Aktuality Státní podpora sportu na rok 2016

Státní podpora sportu na rok 2016

MŠMT aktuálně zveřejnilo pravidla programu Státní podpora sportu pro ork 2016.

Do 31.1.2016 bude probíhat příjem žádostí, jejichž záměrem je:

  • podpora rekonstrukcí, modernizací, budování sportovních zařízení

Žadatelem může být:

  • a) spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu;
  • b) obec;

Forma a výše podpory:

  • a) spolky – nová stavba max. 60 %, rekonstrukce, modernizace max. 80 %
  • b) obce – nová stavba 50 %, rekonstrukce, modernizace 60 %

Maximální dotace na projekty činí 20 mil. Kč. Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen. Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je na kalendářní rok 2016.

Žadatel doloží rozhodnutí nebo příslib spoluúčasti z veřejného zdroje (obec, kraj, svazek obcí apod.) ve výši alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti. V případě, kdy je žadatelem obec nelze za spolufinancování z veřejných zdrojů považovat vlastní podíl obce na spoluúčasti.

V případě, že Vás tato možnost získání dotace na podporu sportovních zařízení zaujala, kontaktujt Mgr. Tomáše Jurčeku, tel. 739 719 638.