ÚvodO společnosti Aktuality Podpora sociálního bydlení

Podpora sociálního bydlení

 V termínu 20.6. - 27.12.2016 bude probíhat příjem žádostí o dotace vyhlášný Integrovaným regionálním operačním programem na projekty zaměřené na rozvoj sociálního bydlení.

Cílem výzvy je zajištění dostupného bydlení, které umožní, vstup do nájemního bydlení v ČR.
Toto bydlení je určeno pro široké spektrum cílových skupin (např. pro seniory, osoby žijících v nevhodných či provizorních stavbách, osoby žijící u příbuzných a přátel, více v příloze)  které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a JSOU SCHOPNÉ plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Za tímto účelem bude podporováno:
- nákup nemovitostí
- rekonstrukce a úpravy objektu nebo bytu
- pořízení základního vybavení
- úpravy společných prostor bytového domu

Forma a výše dotace
Celková alokace je 1067 mil. Kč. Výše dotace u obcí je stanovena na 90 %, u církví a nestátních neziskových organizací 95 %. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 15 mil. Kč v režimu de minimis SOHZ a 40 mil. Kč v režimu SOHZ . Výdaje spojené s realizací projektu mohou vzniknout nejdříve k 1.1. 2014(nákup staveb, projektová dokumentace), projekt musí být ukončen do 31.12.2018.

Nabízí se tak jedinečná příležitost získat potřebné finanční prostředky na rozvoj a zkvalitnění dostupného bydlení. Obce jsou v této výzvě v kritériích zvýhodněny, pro faktické získání dotace pak bude hrát největší roli datum podání žádosti.

Bližší informace:


Mgr. Tomáš Jurčeka
Email: jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638