ÚvodO společnosti Aktuality Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická má novou učebnu pro výuku přírodovědn

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická má novou učebnu pro výuku přírodovědn

Společně s vedením obchodní kademie jsme pomohli připravit a úspšně zrealizovat projekt nové odborné učebny. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd. Dále bude částečně zajištěna bezbariérovost pomocí pořízení schodolezu V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek.
Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.
Projekt byl zrealizován v rámci Integrovaného operaního pogramu.
Celkový rozpočet byl 2,7 mil Kč a dotace byla ve výši 90%.