ÚvodO společnosti Aktuality Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí v rámci Program urozvoje venkova 2014-2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.
Podporovány budou následující opatření:

LESNICKÁ INFRASTRUKTURA
Vlastníci, nájemníci, pachtýři lesa, provádějící hospodářskou činnost, mají možnost získat dotaci 80 %, max. 8 mil. Kč na investice spojené s výstavbou lesních cest kategorií 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest kategorií 1L, 2L, 3L, 4L, za způsobilé se pokládají cesty do vzdálenosti 75 m od hranice lesa.

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Výše uvedení způsobilí žadatelé mají rovněž možnost získat 50 % dotaci, max. 15 mil. Kč na nákup lesnické techniky (traktory, štěpkovače).

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ÚČASTNÍKY KRÁTKÝCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ A MÍSTNÍCH TRHŮ
Tato nová dotační výzva má za cíl podpořit jednak lokální producenty (v okruhu 75 km od obce) a dále také zajistit či udržet prodej potravin v menších obcích. Účelem podpory tak musí být zajištěna nová spolupráce minimálně dvou aktérů - obce (která má zájem udržet tuto službu především pro starší občany) na jedné straně a zemědělských podnikatelů, výrobců, producentů potravin a NNO na straně druhé za účelem společného prodeje v místní prodejně, společného prodeje ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

Za tímto účelem bude podporováno:
- nová výstavba či modernizace nemovitého majetku v souvislosti s provozováním obchodu (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance – šatny, denní
místnost, sociální zařízení)
- vybavení prodejny
- pojízdná prodejna
- pořízení prodejního stánku
- tvorba e shopu

Zvýhodněny budou oblasti s vyšší nezaměstnaností a hospodářsky problémové regiony.

Míra dotace činí 50 % u vypracování podnikatelského plánu a propagace a dále maximálně 45 % na další aktivity. Výše dotace činí 50 000 - 6 000 000 Kč.

Termíny příjmu žádostí do výše vypsaných výzev jsou  1.10 - 15.10. 2016 a 1.10 - 15.10.2017

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz