ÚvodO společnosti Aktuality Národní plán obnovy Brownfieldy

Národní plán obnovy Brownfieldy

Byly vyhlášeny výzevy Národního plánu obnovy zaměřené na brownfieldy s příjmem žádostí v termínu 3. 7. 2023 až 31. 8. 2023. 
 
V rámci daných výzev je poskytována dotace na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.
V rámci daných výzev je poskytována dotace na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Občanským vybavení se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro:
1. vzdělávání, výchovu nebo sport
2. kulturu
3. společenské účely
4. sociální služby nebo péči o rodinu
5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva
6. plnění úkolů v rámci veřejné správy, nebo
7. zdravotní služby
 
Dané projekty se pak dělí do jednotlivých výzev dle charakteru akce: 
- Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)
- Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)
- Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)
 
Dotace činí 100 %, neuznatelné je DPH.
 
Podmínky dotace: 
1. V případě rekonstrukce 90 % výše dotace musí tvořit náklady na splnění požadavku na energetickou náročnost. Zbylou část dotace (tj. 10 %) lze využít na ostatní způsobilé náklady
2. U rekonstrukcí musí dojít k úspoře nejméně 30 % neobnovitelné primární energie proti klasifikaci referenční budovy, zlepšení o dvě klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
2. U novostaveb stavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
3. Občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím jinak než hospodářsky alespoň po dobu 10 let
4. Uznatelné jsou náklady, které vznikly od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2025
5. Nová stavba nesmí být postavena mimo půdorys odstraněné stavby
 
Přílohy k žádosti: 
1.  Znalecký posudek prokazující, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu
2.  Povolení odstranění stavby
3.  Doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem
4.  Projektová dokumentace revitalizace a vizualizace projektu
5.  Položkový rozpočet revitalizace
6.  Dokumentace bouracích prací
7.  Průkaz energetické náročnosti podle zákona o hospodaření energií
8.  Povolení revitalizace
 
Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz