ÚvodO společnosti Aktuality Investiční dotace pro zemědělce a potravináře

Investiční dotace pro zemědělce a potravináře

Státní zemědělský intervenční fond bude přimat žádosti o investiční dotace av obalsti zemědělství a potravinářství.

V současné době jsou fondem vyhlášeny dvě výzvy, u kterých výše dotace činí 40 % (za jistých podmínek až 60 %) s minimální výší investice 100 000 Kč.

Výzva je vypsána v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a příjem žádostí prostřednictvím portálu farmáře bude probáhat od 26.9. do 12.10.2015.

Oblasti podpory jsou:

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ, která je určená pro zemědělské a zpracovatelské podniky je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Tento program podporuje investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

V rámci výzvy lze řešit výstavbu, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu či technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů.

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, určená pro zemědělské podniky a skupiny zemědělců má za úkol vést ke snížení výrobních nákladů, modernizaci a zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost.

V rámci výzvy lze řešit například stavby a technologie v živočišné výrobě, obnovu konstrukcí trvalých kultur, stavbu skleníků, nákup strojů pro zemědělskou výrobu atd.

V případě, že Vás tato možnost zaujala, můžete se ve věci konzultace projektových záměrů obrátit na Mgr. Tomáše Jurčeku, tel.: 739 719 638.