ÚvodO společnosti Aktuality IROP Zelená infrastruktura

IROP Zelená infrastruktura

Integrovaný regionální operační program vyhlásil výzvu s cílem Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v sídelním prostředí. Samotný příjem žádostí bude probíhat v termínu 24.1.2024 - 10.6.2024 (nebo vyčerpání alokace). Oprávnění žadatelé (obce, církve) pak za tímto účelem mohou řešit: 
1. Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství
2. Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
3. Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství


 
Samotný příjem žádostí bude probíhat v termínu 24.1.2024 - 10.6.2024 (nebo vyčerpání alokace). Oprávnění žadatelé (obce, církve) pak za tímto účelem mohou řešit: 


1. Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství
zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;


2. Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
(příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku)


3. Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství
(příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb)

Detailní informace k výzvě pro přechodové regiony naleznete zde: https://1url.cz/brbIZ

Bližší informace či s dotazy ohledně Vašeho záměru můžete konzultovat:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739 719 638
jurceka@rravm.cz