ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na drobné kulturní památky z MMR

Dotace na drobné kulturní památky z MMR

Dne 21. května 2015 byly schváleny Zásady podprogramu 117D81500 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA - Ministerstva pro místní rozvoj, jehož obsahem je dotační titul č. 4 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 22. května 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 25. června 2015. Podprogram je určen pro obce do 3000 obyvatel. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit
dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.

V případě Vašeho zájmu o pomoc s přípravou projektu či vyhodnocením dotačních možností kontaktujte RNDR. Otakar Prudila, tel. 737 565 954, prudil@rravm.cz.

Kompletní podmínky programu naleznet na webových stránkach MMR zde.