ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na demolice budov

Dotace na demolice budov

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně vyhlásilo dotační program zaměřený na podporu demolic budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Demolice objektu (který je ve vlastnictví žadatele) musí být následována celkovou revitalizací prostoru.
Po realizaci projektu by mělo dojít k výstavbě objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Máte tak příležitost získat až 80 % dotaci (min. 300 tis. Kč, max. 5 mil. Kč) na výše uvedený záměr. Poskytnutá dotace může být čerpána v období dvou let od přidělení dotace.

V případě zájmu o spolupráci či dotazů Vám rád odpoví:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Tel: +420 739 719 638
email: jurceka@rravm.cz