ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na aktivity v cestovním ruchu

Dotace na aktivity v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti bude možné do konce června 2015.
Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce.

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Kompletní informace o dotačním programu naleznete zde.
 
případě Vašeho zájmu o pomoc s přípravou projektu či vyhodnocením dotačních možností kontaktujte RNDR. Otakar Prudila, tel. 737 565 954, prudil@rravm.cz.