ÚvodO společnosti Aktuality Aktuální dotační programy pro obce

Aktuální dotační programy pro obce

Přinášíme Vám stručný přehled inforamcí aktuálně otevřených dotačních programů určených pro
financování projektů obcí.
1. Fond mikroprojektů SR-ČR
   - financování drobných přeshraničních aktivit v oblasti kultury, vzdělávání, výměny zkušeností, turistiky, životního prostředí
- možnost financovat např. kulturní a společenské aktivity za účasti partnera ze Slovenska, či projekty oblasti povodňové ochrany, nebo rozvoje turistiky
- lze získat podporu do výše 85% celkových výdajů a maximálně 500 tis. Kč
- žádosti se přijímají do 31.1.2013

2. Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR
- financování velkých projektů v přeshraniční spolupráci se SR v oblasti kultury, vzdělávání, cestovního ruchu a životního prostředí
- možnost financovat projekty spolupráce škol, společných aktivit v cestovním ruchu, či řešení otázek životního prostředí (odpady, povodňová ochrana, apod.)
- lze získat podporu až do výše 90% celkových výdajů a minimálně 500 tis. Kč
- žádosti se přijímají do 8.2.2013

3. Ministerstvo pro místní rozvoj
- financování projektu zapojení mládeže do komunitního života v obci
- možnost získat podporu na investice do škol, školek, hříští, kluboven či kulturních zařízení
- určeno pro obce do 3000 obyvatel
- lze získat podporu do výše 70% celkových výdajů a v rozsahu 50 - 400 tis. Kč
- žádosti se přijímají do 15.2.2013

4. Operační program životní prostředí
- financování projektů v oblasti environmentálního vzdělávání
- možnost financování projektů zaměřených na ekologickou výchovu ve školách, školkách a ekologických vzdělávacích centrech
- možnost získat podporu na učební pomůcky, úpravy školních zahrad s tematikou ekologické výchovy
- lze získat podporu do výše 90% celkových výdajů
- žádosti se přijímají do 28.2.2013

V případě zájmu o bližší informace se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech.