ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

V Uherském Brodě lákají chybějící strojaře

UHERSKÝ BROD – Zvýšit zájem žáků o strojírenské obory, které i v budoucnu mohou garantovat jistotu dobrého pracovního uplatnění, byl důvod, proč Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod ve spolupráci s Českou zbrojovkou uspořádaly Technický jarmark pro ředitele základních škol a výchovné poradce z mikroregionu Uherský Brod. Akce se konala pod záštitou Zuzany Fišerové, krajské radní pro školství.

link na stránku

Hejtman Radim Holiš přijal indického velvyslance

Hejtman Radim Holiš přijal v pondělí 25. října v Baťově mrakodrapu indického velvyslance Hemanta H. Kotalwara.

link na stránku

Ve Zlíně se uskuteční Veletrh práce a vzdělávání

Ve středu 3. listopadu se v Kongresovém centru Zlín představí na 70 vystavovatelů z řad středních škol a firem. Cílem veletrhu je pomoci žákům a rodičům s volbou vzdělávací dráhy a s orientací mezi středními školami Zlínského kraje.

link na stránku

Hygienická stanice vydala doporučení k regulaci návštěv v sociálních zařízeních

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, kdy ve Zlínském kraji došlo v posledních dnech k výraznému nárůstu pozitivních případů onemocněním COVID-19, vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje pro vybraná zařízení sociálních služeb doporučení k dočasné regulaci návštěv.

link na stránku

Zájem o očkování proti covidu-19 se zvyšuje, očkovací místa se rychle plní

Od 1. listopadu budou mít preventivní testy na covid-19 kratší platnost a už nebudou zdarma. Lidé se mohou nechat očkovat u svých praktických lékařů. Před návštěvou očkovacích míst se doporučuje registrace na konkrétní čas, což pomůže předejít dlouhým frontám.

link na stránku

K lípě slovinsko-českého přátelství na Provodově přibyla lavička Jože Plečnika

PROVODOV/MALENISKA – Na poutním místě Maleniska v Provodově byla v pátek 22. října slavnostně odhalena replika Plečnikovy lavičky, kterou Provodovjané umístili v těsné blízkosti Lípy slovinsko-českého přátelství, zasazené u kostela před třemi lety. Sváteční události, kterou zorganizovali obyvatelé obce, se zúčastnila velvyslankyně Slovinské republiky v ČR, J. E. Tanja Strniša, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a další čestní hosté.

link na stránku

Zahájení projektu ePLANET zaměřeného na podporu energetické přeměny v obcích a městech

Energetická agentura Zlínského kraje zahájila v září 2021 realizaci nového tříletého mezinárodního projektu s názvem ePLANET realizovaného v rámci programu Horizon2020. Evropský projekt ePLANET bude využívat nejinovativnější nástroje v oblasti umělé inteligence a velkých dat k využití dostupných energetických údajů s cílem intenzivně podpořit plány energetické transformace na úrovni měst a obcí.

link na stránku

Ve Zlíně se uskutečnila valná hromada Asociace základních uměleckých škol ČR

Organizátory setkání se letos staly základní umělecké školy Zlínského kraje. Asociace prosazuje existenční a ekonomické zájmy základních uměleckých škol a pečuje o rozvoj a kvalitu uměleckého školství.

link na stránku

Zlínský kraj zná své podnikatelské šampióny. Jsou jimi producent informačních technologií a obuvnice

IBM Firma roku 2021 Zlínského kraje se jmenuje SATTURN HOLEŠOV a zabývá se elektronickými komunikacemi a informačními technologiemi ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Titul MONETA Živnostník roku 2021 Zlínského kraje získala Eva Klabalová, která se věnuje obuvnictví.

link na stránku

Zástupci kraje jednali o dalším využití Sociálních služeb v Uherském Hradišti

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš spolu se statutární náměstkyní Hanou Ančincovou navštívili zařízení sociálních služeb v Uherském Hradišti a na Velehradě. Seznámili se s organizací sociálních služeb a projednali jejich další možné využití.

link na stránku

Zlínský kraj chystá plán pro zvládání sucha

Všechny kraje v České republice mají povinnost nejpozději do 1. února 2023 vypracovat plány pro zvládání sucha. Na jejich vyhotovení krajům přispěje Ministerstvo životního prostředí.

link na stránku

Od zítřejšího dne platí omezení návštěv v nemocnicích

Na mimořádném zasedání krizového štábu bylo s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci v území ve středu 20. října rozhodnuto o omezení návštěv ve všech nemocnicích ve Zlínském kraji. Ke dvěma úmrtím v souvislosti s onemocněním COVID‑19 došlo v Kroměřížské nemocnici.

link na stránku

Sídlo hejtmanství navštívila konzulka Polské republiky

Obnovení spolupráce s Podkarpatským vojvodstvím bylo hlavním tématem setkání hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a generální konzulky Polské republiky Izabelly Wołłejko-Chwastowicz. Jednání se uskutečnilo dnes v sídle hejtmanství.

link na stránku

Na rožnovském gymnáziu vznikne nová učebna se studovnou

Na místě bývalého školnického bytu vznikne na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm nová učebna spojená se studovnou. Dokončena by měla být ještě letos. Zlepší se tím situace s nedostatkem učebních prostor na škole.

link na stránku

Krajská rada podpořila záměr Muzea regionu Valašsko realizovat projekt „Po drahách hvězd“

Rada Zlínského kraje podpořila záměr Muzea regionu Valašsko pustit se do vzdělávacího projektu hrazeného převážně z evropských dotací. Cílem je astronomická a přírodovědná osvěta veřejnosti v přeshraničním regionu.

link na stránku

Kraj uspořádal ve Zlíně setkání informatiků z obcí s rozšířenou působností

ZLÍNSKÝ KRAJ – Po téměř dvou letech se v pátek 15. října uskutečnilo další setkání informatiků z obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. Zatímco tématem minulého setkání byly stav, provoz a využití sítě 21Net na jednotlivých pracovištích, na tuto schůzku připravil odbor informačních a komunikačních technologií krajského úřadu program cílený na okruhy, které jsou důležité nejen pro bezpečný provoz, služby a rozvoj sítě 21Net, ale i další odborné přednášky a informace k tématům, které s projednávanou pr

link na stránku

Úsek silnice mezi Kojetínem a Bojanovicemi, svádějící dopravu z D1, bude ještě letos opraven

Část silnice mezi Kojetínem a Bojanovicemi, která je ve špatném stavu, se do konce roku dočká rekonstrukce. Tento významný úsek svádějící dopravu z dálnice D1 opraví Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje, za významného přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.

link na stránku

Krajská rada podpořila záměr Muzea regionu Valašsko realizovat projekt „Po drahách hvězd“

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili projektový rámec projektu „Po drahách hvězd“, jehož předkladatelem je příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko. Je zaměřen na popularizaci astronomie a měl by být realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Žádost o evropské dotace musí být podána do 8. listopadu.

link na stránku

Ve Zlíně se uskutečnil kurz pro kariérové poradce

ZLÍNSKÝ KRAJ – Desítka školních kariérových poradců se účastnila přípravného kurzu pro složení profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. Účastníci přípravného kurzu ve školním roce 2021/2022 celkem v deseti navazujících setkáních získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kariérového poradenství, jejichž osvojení je předpokladem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Kurz, který se uskutečnil v pátek 15. října, navšt

link na stránku

V domově Barborka v Kroměříž funguje nově denní stacionář a odlehčovací služba pro děti

V areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži byl koncem září po rekonstrukci slavnostně otevřen pavilon L.

link na stránku