ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

V pondělí se otevřou zahrádky restaurací, 2. stupně základních škol budou pokračovat v rotační výuce

Zlínský kraj se připravuje na rozvolňování mimořádných opatření. V pondělí 17. května budou moci otevřít zahrádky restaurací a spustí se také venkovní kulturní akce. Pro první stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií bude rotační výuka ve Zlínském kraji pokračovat i nadále.

link na stránku

Rada Zlínského kraje navštívila Kroměříž a Chropyni

Rada Zlínského kraje navštívila v rámci prvního výjezdního zasedání Kroměřížsko. Po jednání s vedením města Kroměříž radní na další cestě doprovázel olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je seznámil s majetkem Arcibiskupství olomouckého: Podzámeckou zahradou, statkem a zámkem v Chropyni.

link na stránku

Letos poprvé zasedala krajská tripartita. Řešila se nezaměstnanost i investice

Ve čtvrtek 13. května se uskutečnilo první zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje. Plenární schůze tripartity se uskutečnila poprvé v současném volebním období.

link na stránku

Zlínský kraj spustil kampaň na podporu očkování proti Covid-19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Regionální informační kampaní chce Zlínský kraj zvýšit zájem obyvatel o očkování proti Covid-19. Letáky v hromadné dopravě, rádiové spoty a videa na sociálních sítích mají vést ke snížení obav z očkování, které pomáhá ochránit nejzranitelnější osoby a rizikové skupiny, u nichž je vyšší pravděpodobnost onemocnění a závažného průběhu. „Pojďme se naočkovat a pomozme vrátit život do normálu. To je apel na obyvatele našeho kraje, kteří zatím váhají s očkováním proti Covid-19. Očkování prokazat

link na stránku

Kraj finančně podpoří Slavnosti vína, festival UNITED i další akce

Rada Zlínského kraje schválila rozdělení dotací na kulturní akce nadregionálního významu.

link na stránku

Zlínský kraj si v celé České republice vedl nejlépe v distanční výuce dětí

Průzkum provedený ministerstvem potvrdil vysokou úroveň vzdělávání v regionu i v době pandemie, kdy byly zavřené školy.

link na stránku

Luhačovický videospot získal ocenění v národní soutěži

„Luhačovice – tady pramení zážitky“. Tak zní název spotu, kterým destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko minulou sezónu zvala návštěvníky do největších moravských lázní. Čestným uznáním jej nyní ocenila porota celonárodní soutěže na festivalu Tourfilm, který pořádá agentura CzechTourism.

link na stránku

Hejtman Radim Holiš je očkovaný proti COVID-19

Možnosti očkovat se proti onemocnění COVID-19 využil ve středu 12. května hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. První dávku vakcíny Comirnaty dostal v očkovacím centru ve Zlíně.

link na stránku

Až do 21. května je možno nominovat na ocenění knihovny a knihovníky

Nejlepší knihovny a knihovníci budou letos opět oceněni Zlínským krajem za svoji vynikající práci a přínos k rozvoji knihovnických služeb. Nominace na ocenění může podávat odborná i laická veřejnost, čas na to má ještě do pátku 21. května.

link na stránku

Kraj již má jasno, kdo získá titul „Mistr“, veřejnost se to dozví po prázdninách

Krajská rada schválila jména konkrétních lidí, kteří získají právo užívat na svých produktech ochrannou známku „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. ZLÍNSKÝ KRAJ – I v letošním roce Zlínský kraj ocení řemeslníky, kteří pracují s tradičními materiály, ovládají tradiční technologie a svůj um předávají budoucím generacím. V září budou tři vybraní mistři představeni veřejnosti při slavnostním vyhlášení v Uherském Hradišti.

link na stránku

Elektroinstalaci na Základní škole a Mateřské škole Valašské Meziříčí čeká oprava

Zlínský kraj opraví elektroinstalaci na Základní škole a Mateřské škole Valašské Meziříčí, které je zřizovatelem. Zvýší se tím bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. Náklady dosáhnou téměř 12 milionů korun.

link na stránku

Kraj rozdělí mimořádné dotace zaměstnancům v sociálních službách

Za nasazení při plnění mimořádných úkolů v době epidemie Covid-19 dostanou pracovníci sociálních služeb odměny. Mezi 13 příspěvkových organizací poskytujících sociální služby kraj rozdělí celkem 107,67 milionu korun.

link na stránku

Kultura a školství spolu velmi úzce souvisejí

Od podzimu 2020 vykonává funkci radní pro školství, a současně i pro kulturu, Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. V rozhovoru, který vznikl v polovině dubna 2021 pro krajský Magazín 21, tedy v době, kdy ještě kvůli COVID-19 platila řada omezení, se Helena Mráčková zeptala:

link na stránku

Dětské centrum Zlín pomáhá i dospělým lidem v krizi

V roce 1947 začala Čiperova vila ve Zlíně sloužit jako domov pro malé děti. Ten v průběhu let různě měnil své názvy i zaměření a postupným rozvojem pěstounské péče se ve Zlínském kraji podařilo minimalizovat umisťování dětí do ústavní výchovy. Zařízení dnes slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je jediné svého druhu ve Zlínském kraji a poskytuje krizová lůžka pro děti od 0 do 18 let, které se ocitnou v ohrožení zdraví či života a v aktuální okamžik se o ně nemá kdo postarat. Dětské centrum Zlín, kter

link na stránku

Hejtman svolal úvodní schůzku k odškodnění poškozených ve Vrběticích

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš svolal ve čtvrtek 6. května jednání k odškodnění poškozených stran při výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích v roce 2014. Učinil tak na základě usnesení, které bylo přijato dne 19. dubna na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.

link na stránku

Epidemie koronaviru zpomaluje. Značný podíl na zlepšující se situaci má očkování

Čekací doba na očkování proti Covid-19 od provedení registrace přes https://registrace.mzcr.cz/ je aktuálně v řádu dní. Do některého z 8 očkovacích center ve Zlínském kraji se mohou registrovat všichni zájemci nad 50 let.

link na stránku

O krok blíž D49. Kraj podepsal memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy

Zlínský kraj uzavřel s Ministerstvem dopravy memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D49. Obě strany svým podpisem stvrdily, že společným cílem je především významné urychlení příprav výstavby propojení české dálnice D1 u Hulína a slovenské dálnice D1 u Púchova. Memorandum má zajistit koordinaci dílčích kroků, které mají vést k překonání technických a finančních problémů a ke zrychlení realizace.

link na stránku

Poradní sbor pro sociálně právní ochranu dětí musí řešit hlavně spolupráci více resortů

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na nutnosti propojování sociálního a školského systému institucionální péče a také na potřebě podpory dětí se zdravotním postižením a jejich rodin se shodli členové nově ustaveného Poradního sboru hejtmana pro sociálně-právní ochranu dětí.

link na stránku

Nečekejte s očkováním proti Covid-19, registrujte se na nejbližší očkovací místo

ZLÍNSKÝ KRAJ – Centrální rezervační systém, přes který se mohou zájemci registrovat k očkování proti onemocnění Covid-19, se od pondělí 3. května otevřel akademickým pracovníkům českých veřejných a soukromých vysokých škol a také pečujícím osobám. K očkování se již dnes mohou registrovat všichni nad 55 let. Od středy 5. května se budou moci registrovat i zájemci od 50 let. „Registr se otevírá dalším věkovým skupinám, a proto potřebujeme, aby se ti, kteří se již mohou očkovat, k očkování přihlásili co nejd

link na stránku

Radní se seznámili s výsledky projektu „Společná cesta k novému domovu“

Projekt přispěl k prohloubení povědomí o potřebách a právech osob se zdravotním postižením. Jeho cílem bylo zkvalitnění života nesoběstačných osob, aby mohly žít život srovnatelný s životem vrstevníků v běžné společnosti.

link na stránku