ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

Krajská silnice v Lipové byla směrově napřímena

ZLÍNSKÝ KRAJ – Díky dokončené stavební akci Ředitelství silnic Zlínského kraje se motoristům usnadní průjezd obcí Lipová na Slavičínsku. Krajská silnice II/4932 zde byla v délce 160 metrů směrově napřímena. Stavba financovaná Zlínským krajem přišla na více než 4 miliony korun.

link na stránku

Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích získají nové vybavení

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pořízení nového vybavení pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská a Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince schválili krajští radní.

link na stránku

Na ocenění je možno nominovat dobrovolníky pracující s mládeží

ZLÍNSKÝ KRAJ – Výzvu k předkládání nominací na ocenění dobrovolníků ze Zlínského kraje pracujících s mládeží schválili krajští radní. Kraj tak již pošestnácté ocení dlouhodobou a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků.

link na stránku

Kraj opět ocení mistry tradiční rukodělné výroby

ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v příštím roce udělí Zlínský kraj titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Ten je formou veřejného uznání těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií a zároveň je účinně a kvalifikovaně prezentovat a předávat dalším generacím. Zlínský kraj tento titul uděluje každoročně od roku 2012, od té doby jej obdrželo již 24 výrobců.

link na stránku

V Rožnově pod Radhoštěm si zkušenosti vyměňovali restaurátoři z celé republiky

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Třídenní celostátní konference konzervátorů – restaurátorů, která představuje největší profesní setkání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice, se uskutečnila v tomto týdnu v rožnovském Národním muzeu v přírodě – Valašském muzeu v přírodě. Akce se konala pod záštitou krajského radního Miroslava Kašného a rožnovského starosty Radima Holiše. Konferenci zahájil a hosty přivítal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

link na stránku

Den Zlínského kraje nabídne pestrý program pro všechny

ZLÍN - Přinášíme vám malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit na Dni Zlínského kraje, který se uskuteční v sobotu 21. září od 9 do 22 hodin v Baťově mrakodrapu a jeho okolí. Podrobnější program najdete na www.denzk.cz. Přijďte, těšíme se na vás!

link na stránku

Tripartita jednala o sociálních službách i o dopravní obslužnosti

ZLÍN – Aktuální situace na trhu práce ve Zlínském kraji, dočasné zajištění dopravní obslužnosti regionu veřejnou linkovou dopravou a záměr předat poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři jiným poskytovatelům, byla hlavní témata, o kterých ve čtvrtek jednala Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje na svém plenárním zasedání.

link na stránku

Zlínský kraj se představil v Budapešti na setkání českých a maďarských partnerských měst

ZLÍNSKÝ KRAJ – Druhé setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí se ve čtvrtek 5. září uskutečnilo na českém velvyslanectví v Budapešti. Jedním ze spoluorganizátorů akce byl také Zlínský kraj, který zde reprezentovali hejtman Jiří Čunek a radní Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu. Přítomni byly i zástupci 11 měst a také několika firem ze Zlínského kraje. Smyslem akce bylo posílit a rozvinout partnerské vztahy mezi českými a maďarskými městy a zároveň podpořit kulturní, mezilidské a

link na stránku

Zastupitelé schválili dotace na projekty v oblasti mládeže a sportu

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozdělení 315 tisíc korun mezi celkem 12 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu schválili krajští zastupitelé. Jedná se o finanční prostředky z dotačního programu, který kraj pro tyto účely vyhlásil.

link na stránku

Zastupitelstvo podpořilo zlínský filmový festival, Letní filmovou školu Uherské Hradiště i další kulturní akce

ZLÍN – Navýšení dotace o 1 milion korun na zlínský filmový festival pro děti a mládež a o 200 tisíc korun na Letní filmovou školu Uherské Hradiště schválili krajští zastupitelé. Celkově tak organizátoři zlínského festivalu od Zlínského kraje letos obdrží 2 miliony korun a organizátoři filmové školy 1 milion korun.

link na stránku

Odborníci diskutovali o možnostech elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí

ZLÍN – Téměř stovka odborníků se sešla na mezinárodním semináři Elektronizace sbírkových fondů paměťových institucí, který zorganizoval Zlínský kraj ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

link na stránku

Radní Michaela Blahová informovala zastupitele o probíhajících jednáních se starosty obcí, cení si jejich zájmu

ZLÍN – Na pondělním jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, kde zastupitelé většinově schválili aktualizaci Akčního plánu sociálních služeb pro období 2019-2020, informovala radní Michaela Blahová zodpovědná za resort sociálních věcí také o tom, že se uskutečnilo již 7 z celkem 13 naplánovaných jednání se zástupci obcí ohledně možnosti převodu stávajících krajských zařízení – domovů pro seniory.

link na stránku

Zastupitelé schválili změny v síti sociálních služeb

ZLÍN – S veškerými změnami v síti sociálních služeb, které připravuje Zlínský kraj pro zbytek roku 2019 i pro rok 2020, seznámila zastupitele na pondělním jednání Zastupitelstva Zlínského kraje radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Zastupitelé většinou hlasů schválili Radou předložený návrh aktualizace Akčního plánu sociálních služeb, který podrobně popisuje všechny plánované změny.

link na stránku

Zastupitelé schválili zadání studie na modernizaci a dostavbu Baťovy nemocnice

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zastupitelé Zlínského kraje schválili v pondělí 9. září 24 hlasy návrh hnutí ANO 2011 na zpracování studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“ a uložili Radě Zlínského kraje zajistit její zpracování. Hodnota zakázky se předpokládá ve výši 7 milionů korun a podle časového harmonogramu by vítězný zhotovitel mohl podepsat smlouvu na začátku roku 2020. Předložení studie zastupitelstvu se předpokládá pak na začátku září příštího roku, s tím, že mu bude předcházet projednání v komisích a výborec

link na stránku

Představitelé kraje ocenili úspěšné mladé olympioniky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Mladé sportovce a jejich trenéry, kteří úspěšně reprezentovali Zlínský kraj na letošních Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže, ocenili dnes na krajském úřadě představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Výprava Zlínského kraje získala na červnové olympiádě v Libereckém kraji celkem 13 zlatých, 9 stříbrných a 24 bronzových medailí a v celkovém pořadí všech krajů České republiky se umístila na 6. místě.

link na stránku

Dnes, 10. září, byla zveřejněna na stránkách kraje výzva pro III. vlnu Kotlíkových dotací

ZLÍN – V úterý 10. září 2019 vyhlašuje Zlínský kraj Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., poslední výzvu tzv. „kotlíkových dotací". Elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 15. října v 8:00 prostřednictvím aplikace dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

link na stránku

Reakce hejtmana Jiřího Čunka na otevřený dopis Ivo Valenty ze dne 14.8.2019

Vážený pane kolego, reaguji na Váš dopis ze dne 14. srpna 2019, který jste také uveřejnil na Parlamentních listech. Možná se tomu budete divit, ale velmi mě potěšil. Jsem rád, že v něm vyjmenováváte mnohé, co jsem udělal ještě jako starosta Vsetína. Jsou to věci, na které jsem dodnes hrdý. Především všechny kroky, které jsem udělal směrem k hazardu, směřovaly k jeho omezení. Považuji za nesmyslné, zakázat hazard ve městech, čímž bychom jej vykázali do černého sektoru. Tedy chtěl jsem, aby byl omezen z celé

link na stránku

Žádné rušení sociálních služeb se nechystá, cílem je naopak zvyšování jejich kvality

ZLÍN - Rada Zlínského kraje 8. 7. odsouhlasila záměr předat poskytování sociálních služeb pro seniory jiným poskytovatelům a zároveň i záměr optimalizace organizace Sociální služby Uherské Hradiště. Současně Rada schválila zastavení přijímání uživatelů do tří domovů pro zdravotně postižené, a to konkrétně do DZP Javorník - Chvalčov, do DZP Uherský Brod a do DZP Velehrad – Vincentinum. Radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, byla Radou pověřena, aby zahájila jednání s obcemi a s jinými po

link na stránku

Zateplení budovy stavební průmyslovky ve Valašském Meziříčí bylo úspěšně dokončeno

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní otevření nově zateplené správní budovy Střední průmyslové školy stavební se dnes uskutečnilo ve Valašském Meziříčí. Budova na Vrbenské ulici dostala nový obvodový plášť, zateplena byla střecha a vyměněna část oken. Investorem akce za 12,6 milionu korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy. Využil při tom dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 4 miliony korun. Na dnešním slavnostním otevření byli přítomni také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, jeho s

link na stránku

Svatý Hostýn zve na tradiční pouť muklů

ZLÍN - V sobotu 7. září se na Svatém Hostýně koná 27. ročník muklovské pouti, kterou pořádá Konfederace politických vězňů – pobočka Bystřice pod Hostýnem, Arcibiskupství pražské, Matice svatohostýnská a spolek rehabilitovaných občanů.

link na stránku