ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

Ve Zlámanci silničáři staticky zajistí silnici i navazující svah

ZLÍNSKÝ KRAJ – Silničáři ve Zlámanci na Uherskohradišťsku stavebně upraví část silnice III/49711, zajistí silniční těleso opěrnou pilotovou zdí a svah nad ní zárubními stěnami a stabilizují také zbývající části svahu. Práce v hodnotě bezmála 10 milionů korun budou probíhat za částečné uzavírky se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

link na stránku

Déle než rok bude zcela neprůjezdná silnice ve Vsetíně-Bobrkách

ZLÍNSKÝ KRAJ – Časově náročná a nákladná rekonstrukce silničního tělesa v délce 375 metrů se uskuteční v tomto a příštím roce na silnici III/05736 ve Vsetíně-Bobrkách. Bude zde odstraněn původní nestabilní násyp a nahrazen násypem novým. Práce budou probíhat za úplné uzavírky provozu. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.

link na stránku

Zlínský kraj bude s Arcibiskupstvím olomouckým a městem Kroměříž spolupracovat při správě kroměřížské Podzámecké zahrady

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ke vzájemné spolupráci při péči o Podzámeckou zahradu v Kroměříži se dnes podpisem memoranda zavázaly Arcibiskupství olomoucké, Zlínský kraj a město Kroměříž. Memorandum o spolupráci podepsali v prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku olomoucký arcibiskup Jan Graubner, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Kroměříže Jaroslav Němec. Memorandum má být vyjádřením dobré vůle při rozvoji turistického ruchu v regionu a v zájmu řádné péče o památku, která je díky své kompozici i

link na stránku

Jsou známi letošní držitelé značky Perla Zlínska

ZLÍNSKÝ KRAJ – Již 15. ročník soutěže Perla Zlínska o nejlepší potravinářské výrobky Zlínského kraje uspořádala letos Agrární komora Zlín spolu se Zlínským krajem. Ve čtvrtek 2. července zasedla hodnotitelská komise, která rozhodla o udělení značky Perla Zlínska níže uvedeným výrobkům.

link na stránku

Ve Zlínském kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Zlínského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2020. V rámci jedenáctého ročníku se o prestižní pečeť kvality ucházelo v osmi kategoriích celkem 148 produktů od 37 výrobců. Největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje.

link na stránku

V Rymicích úspěšně pokračuje přestavba hospodářského dvora

RYMICE – Jak se daří realizovat rozsáhlý projekt obnovy hospodářského dvora v Rymicích, který je kulturní památkou, se dnes byl přímo na místě podívat hejtman Jiří Čunek, radní pro kulturu Miroslav Kašný, zástupci Muzea Kroměřížska i krajského úřadu.

link na stránku

Hejtman Čunek: Profesor Dušek potvrdil, že Zlínský kraj stárne, proto budeme potřebovat všechny nemocnice

ZLÍN - Jaké nemoci ohrožují obyvatele Zlínského kraje, jaká zdravotní péče se poskytuje v našem kraji, jak jsou na tom nemocnice z hlediska rozložení a počtu lůžek, jak jsme na tom s prevencí, v jaké zdravotní kondici budou v roce 2030 obyvatelé našeho kraje, ale i další zajímavé informace týkající se zdravotní péče ve Zlínském kraji ve srovnání s republikou, představil v pondělí 29. června ve velkém sále hotelu Moskva zastupitelům, členům lékařských komor, lékařům a další odborné zdravotnické veřejnosti pr

link na stránku

Nová městská čtvrť ve Zlíně: Byty, parky a propojení s řekou nabídne obyvatelům zajímavé možnosti

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nová městská čtvrť, nový prostor pro bydlení, park, sportoviště, podpora komunitního života, zázemí pro sociální služby, kavárny, kanceláře, nebo třeba vysokoškolské koleje, ale i další možnosti, jak využít areál KNTB, poté co se nemocnice přestěhuje do nových prostor v Malenovicích, prezentovaly architektonické kanceláře Arch.Design a CASUA objednané Zlínským krajem v úterý 30. června v Baťově vile vedení Zlínského kraje, zástupcům města Zlína, odborníkům z oblasti architektury, památkové pé

link na stránku

Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu

Vzácný nález mincí z doby třicetileté války, které byly před několika týdny objeveny v lesích Hostýnských vrchů, představilo dnes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

link na stránku

Hejtman Jiří Čunek: Po ministru vnitra Janu Hamáčkovi požaduji omluvu za průtahy při schvalování výstavby nové nemocnice

Vážený pane ministře, považuji za nezbytné Vám sdělit, že se zhroutila právní konstrukce ministerstva vnitra o údajné nezákonnosti rozhodnutí zastupitelstva Zlínského kraje postavit novou nemocnici. Důvodem je jak rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 22/2020 ze dne 3.6.2020, tak rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As/122/2020 ze dne 16. června 2020. Soudy s konečnou platností zamítly dvě samostatné žaloby, ve kterých odpůrci výstavby nové nemocnice argumentovali, obdobně jako ministerstvo vni

link na stránku

Putovní výstava Má vlast cestami proměn byla zahájena

PRAHA – Na pražském Vyšehradě byl v sobotu 20. června slavnostně zahájen 12. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Zahájení letošního ročníku, který představuje celkem 118 projektů, se zúčastnil také krajský radní Jan Pijáček.

link na stránku

Silniční stavby na Uherskohradišťsku jsou v plném proudu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Tři silniční stavby na Uherskohradišťsku byly cílem kontrolní návštěvy náměstka hejtmana Zlínského kraje Pavla Botka a ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého. Rekonstrukce silnic v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích mají být v letošním roce řádně dokončeny.

link na stránku

Individuálními dotacemi kraj podpoří podmínky pro sportování mládeže i dospělých

ZLÍN – Částku 2 650 000 korun rozdělí Zlínský kraj formou individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje - sekce Mládež a sport na čtyři velké projekty.

link na stránku

Bývalý ředitel Uherskohradišťské nemocnice Antonín Karásek je Osobností Zlínského kraje ve zdravotnictví

ZLÍN – Titulem Osobnost Zlínského kraje ve zdravotnictví ocenil hejtman Jiří Čunek MUDr. Antonína Karáska, který byl v letech 2005-2013 ředitelem Uherskohradišťské nemocnice a.s. Tímto slavnostním oceněním doktora Karáska zahájil hejtman Čunek prezentaci profesora Ladislava Duška na téma Zdraví 2030, určenou pro zastupitele Zlínského kraje, odbornou zdravotnickou veřejnost i další pozvané hosty.

link na stránku

Zastupitelé projednali hospodaření nemocnic

ZLÍNSKÝ KRAJ – S hospodařením nemocnic Zlínského kraje za prvních pět měsíců roku 2020 byli na svém pondělním zasedání seznámení krajští zastupitelé. První dva měsíce letošního roku byly velmi dobré, po nástupu COVID – 19 šly do ztráty.

link na stránku

Kraj rozdělí mezi dopravce dotace na ochranné pomůcky

ZLÍN – Zastupitelé Zlínského kraje schválili poskytnutí dotací na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby ve výši 1,576 milionu korun. Dotace pomůže dopravcům pokrýt náklady vynaložené na nákup dezinfekce a ochranných pomůcek v průběhu koronavirové krize.

link na stránku

Kraj nemocnicím daruje termokamery, ochranné masky i další ochranné prostředky

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ochranné prostředky a další potřebné vybavení pro řešení a prevenci epidemie koronaviru věnuje nemocnicím a zdravotnickým záchranářům Zlínský kraj. Stane se tak na základě darovacích smluv, které na svém pondělním zasedání schválili krajští zastupitelé.

link na stránku

Výpadek příjmů způsobený koronavirem pokryje kraj úsporami z minulého roku

ZLÍNSKÝ KRAJ – Úpravu rozpočtu Zlínského kraje na letošní rok schválili krajští zastupitelé. Nejzásadnější změnou je snížení příjmů kraje ze sdílených daní ve výši 480 milionů, tj. o 11,7 %. Tato úprava je reakcí na aktualizovanou predikci Ministerstva financí v návaznosti na krizi způsobenou nákazou koronavirem.

link na stránku

Parlament dětí a mládeže města Holešov se seznámil s činností orgánů kraje

ZLÍN – Ve středu 24. června se v sídle Zlínského kraje uskutečnilo setkání Parlamentu dětí a mládeže města Holešov, které mělo za cíl prezentovat mladým dobrovolníkům fungování Krajského úřadu a orgánů Zlínského kraje.

link na stránku

Dny lidí dobré vůle na Velehradě budou poděkováním všem, kdo pomáhali při epidemii koronaviru

ZLÍN – Letošní Velehrad bude ve znamení poděkování všem, kdo pomáhali zvládnout epidemii COVID-19 v první linii. Také budou připomínkou 75. výročí osvobození od nacismu. Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci ke Dnům lidí dobré vůle, které již 21 let provázejí oslavy svátku svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě ve dnech 4. a 5. července. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

link na stránku