ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

Policisté pomáhají v boji proti onemocnění COVID-19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 mezi okresy omezila vláda na dobu 3 týdnů volný pohyb osob na území České republiky. S účinností do 21. března 2021 je tak všem osobám zakázáno opustit území okresu, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Stanoveny jsou výjimky ze zákazu, kterými jsou například cesta do zaměstnání, nezbytná cesta do zdravotnických zařízení, cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a os

link na stránku

Zlínský kraj pošle 20 tisíc respirátorů do sociálních služeb

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zásilku 20 tisíc kusů respirátorů rozešle Zlínský kraj pro potřeby několika organizací poskytujících sociální služby. Kraj tyto respirátory obdržel jako dar od zlínské společnosti SPUR.

link na stránku

Očkování funguje, Zlínský kraj se připravuje na vyšší přísun vakcín

ZLÍN – Do Zlínského kraje bylo od začátku očkování doručeno celkem 44 940 vakcín. Ke dni 3. 3. bylo vyočkováno 35 491 dávek, z toho 1. dávku dostalo 23 765 osob, 2. dávku 11 726 osob. Mezi naočkovanými jsou zdravotníci, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb, senioři nad 80 let, ke kterým tento týden přibyli i senioři mezi 70 a 79 lety a pedagogičtí pracovníci a ostatní pracovníci ve školství. Očkování přispělo ke zlepšení situace v sociálních službách. VÍCE UVNITŘ

link na stránku

Rada Zlínského kraje představila své programové prohlášení pro období 2020–2024

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje dnes představila své programové prohlášení. To stanovuje programové priority krajské vlády pro období let 2020–2024.

link na stránku

Operační středisko krajské „záchranky“ posílili dva vojáci

ZLÍN – Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) posílili od dnešního dne, tedy čtvrtka 4. března, dva příslušníci Armády ČR. Pomáhají vyřešit aktuální nedostatek kmenových zaměstnanců ZZS ZK na tomto klíčovém pracovišti, způsobený onemocněními včetně COVID-19.

link na stránku

Na pěti místech v kraji se uskutečnila kontrola vozidel autobusových i železničních dopravců

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kontrolu vozidel autobusových a železničních dopravců, kteří zajišťují dopravní obslužnost ve Zlínském kraji, provedli v úterý 2. března přímo v terénu na pěti různých místech v kraji zaměstnanci společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, která je krajskou příspěvkovou organizací. Předmětem kontroly bylo dodržování technických a provozních podmínek, vyplývajících ze smluv uzavřených mezi dopravci a krajem.

link na stránku

Kraj při on-line semináři informoval zájemce o novém dotačním programu v kultuře

ZLÍN - Formou videokonference uspořádalo oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje metodický seminář k novému dotačnímu programu na podporu kulturních akcí a aktivit nadregionálního významu.

link na stránku

Pracovníci informační linky Zlínského kraje zodpovídají desítky dotazů denně

ZLÍN – Zlínský kraj zprovoznil 16. ledna informační telefonní linku, na které pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje poskytují volajícím informace k očkování proti COVID-19. Denně zodpovídají desítky dotazů.

link na stránku

Ředitelkou Energetické agentury Zlínského kraje zůstává Miroslava Knotková

ZLÍNSKÝ KRAJ – Správní rada Energetické agentury Zlínského kraje potvrdila na základě výběrového řízení ve funkci ředitelky této společnosti Miroslavu Knotkovou. Informoval o tom náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast strategického rozvoje kraje.

link na stránku

Hejtman Radim Holiš vyzval zdravotníky k pomoci s očkováním proti COVID-19

ZLÍN – Zlínský kraj se připravuje na očekávaný několikanásobný nárůst dodávek vakcín a chystá rozšíření očkovacích míst, do kterých hledá zdravotníky se způsobilostí k očkování. Mohou to být ambulantní specialisté, stomatologové, zdravotničtí pracovníci v charitách. Pomoci mohou také zdravotní sestry a Český červený kříž.

link na stránku

Kraj se postará o děti zaměstnanců IZS, nemocnic a sociálních služeb

ZLÍN – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš vydal s účinností od 1. března opatření, kterým určuje vzdělávací zařízení k vykonání péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb, zaměstnanci Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, příslušníky ozbrojených sil, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, zaměstnanci ško

link na stránku

Novou ředitelkou Centrály cestovního ruchu Východní Moravy byla jmenována Zuzana Vojtová

ZLÍNSKÝ KRAJ – Novou ředitelkou Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) byla jmenována Zuzana Vojtová. Na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise o tom rozhodla správní rada CCR VM. Zuzana Vojtová tak ve funkci od 1. března 2021 nahradí dosavadní ředitelku CCR VM Petru Psotkovou.

link na stránku

Krajská knihovna F. Bartoše jde vstříc nejmladším čtenářům

ZLÍN – Snahu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně co nejvíc v současné pandemické situaci zpřístupnit literaturu nejmladším čtenářům ocenila radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

link na stránku

Omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021 – nejčastější otázky a odpovědi

V souvislosti se zhoršující se epidemickou situací přijala Vláda ČR v pátek 26. února 2021 krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob na území ČR od 1. března. 2021 do 21. března 2021. Přinášíme Vám odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto krizového opatření:

link na stránku

61. ZLÍN FILM FEST bude zaměřen na literaturu ve filmu

ZLÍN – Tematické zaměření, grafickou podobu i organizaci nadcházejícího 61. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU – mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, na tiskové konferenci představili pořadatelé festivalu společně s partnery. Zlínský kraj, který tuto akci tradičně významně podporuje, reprezentovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

link na stránku

Nové vedení KNTB bylo oficiálně uvedeno do funkce

ZLÍN – Ve čtvrtek 25. února nastoupil do funkce ředitele Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nově zvolený předseda představenstva doc. MUDr. Michal Filip a spolu s ním i další dva noví členové představenstva MUDr. Marcel Guřan a Ing. Martin Déva. Do funkce je oficiálně uvedl hejtman Ing. Radim Holiš s náměstkyní pro zdravotnictví MUDr. Olgou Sehnalovou, kteří v přítomnosti shromážděných primářů zároveň poděkovali odcházejícímu managementu.

link na stránku

Očkování snížilo počty nakažených zdravotníků, registrovat se k němu mohou i pedagogičtí pracovníci

ZLÍN – Epidemická situace ve Zlínském kraji je nejlepší z celé republiky. Index rizika je 62, což odpovídá 3 stupni protiepidemického systému PES. Šíření nákazy úspěšně brání testování, které odhalí i bezpříznakové osoby, a očkování, díky němuž se podařilo snížit počty nakažených zdravotníků. „Zlínský kraj je ve zvládání epidemické situace nejlepší z celé republiky. Je to i díky tomu, že se lidé chovají zodpovědně a od prosince, kdy byla naopak ve Zlínském kraji situace nejhorší, si uvědomili, že svým zod

link na stránku

Magazín 21 přináší aktuální informace ze Zlínského kraje

ZLÍN – Jaké jsou novinky ve veřejné dopravě Zlínského kraje? Jaké jsou ohlasy na novou kartu Zetka? Jak to vypadá s dlouho očekávanou stavbou dálnice D49? Nejen tyto, ale i další otázky týkající se aktuální situace v regionální dopravě zodpovídá náměstek hejtmana Radek Doležel v rozhovoru pro krajský Magazín 21, který je právě distribuován do domácností ve Zlínském kraji.

link na stránku

Kraj zajistil distribuci respirátorů pro školy

ZLÍN – Zlínský kraj obdržel ve středu 24. února 193 720 respirátorů FFP2, které byly uvolněny z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol, ve kterých bude povolena prezenční výuka.

link na stránku

Nemocnice ve Zlínském kraji se připravují na využití dotací z programu REACT–EU

ZLÍN – Nemocnice Zlínského kraje budou žádat o dotace z programu REACT-EU, kterým Evropská unie deklarovala svou snahu pomoci reagovat na krizi související s pandemií koronaviru především v oblasti zdravotnictví. O tom, jak budou tyto prostředky využity ve čtyřech nemocnicích založených Zlínským krajem, informovala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, která vysvětlila i podmínky pro čerpání dotací.

link na stránku