ÚvodAktuality Zlínský kraj

Zlínský kraj

Ředitelé škol se dozvěděli podrobnosti o souvislostech mezi 17. listopadem 1939 a 17. listopadem 1989

ZLÍN – O smutných studentských událostech, k nimž došlo 17. listopadu 1939, kdy byly uzavřeny české vysoké školy, a do koncentračního tábora v Sachsenhausenu bylo odvlečeno 1 222 studentů a pro výstrahu popraveno 9 mladých lidí, přednášel ředitelům krajských škol univerzitní profesor Jozef Leikert v rámci vzdělávacího cyklu, který pro ředitele krajských škol pravidelně organizuje Zlínský kraj.

link na stránku

Hejtman Jiří Čunek poděkoval AVION BIG BANDU za dárcovství kostní dřeně

ZLÍN – Dojemným setkáním chlapce, jemuž zachránila život transplantace kostní dřeně, s dárcem, který byl vybrán jako kompatibilní - muzikantem AVION BIG BANDU, vyvrcholil v neděli 10. listopadu koncert této kapely a hostující skupiny BUTY ve zlínském Kongresovém centru.

link na stránku

Cestovní ruch ve Zlínském kraji – růst pokračuje i ve 3. čtvrtletí 2019

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných Českým statistickým úřadem pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.

link na stránku

Hejtman Jiří Čunek dnes předal pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka i nový prapor rotě aktivních záloh

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pamětní medaile s motivem Josefa Valčíka předal dnes hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek oceněným osobnostem na pietním aktu u památníku v parku Komenského ve Zlíně, konaném u příležitosti Dne válečných veteránů. Zároveň také slavnostně předal nový prapor rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Zlín.

link na stránku

Zlínský kraj zorganizoval setkání pěstounů na přechodnou dobu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Aktuální poznatky z praxe při umisťování dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu si ve čtvrtek 7. listopadu navzájem sdělovaly pěstounské rodiny ze Zlínského kraje. Setkání v 14I15 Baťově institutu organizoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. Sešlosti se zúčastnilo několik desítek pěstounů, kteří si vzájemně předávali užitečné postřehy a rady týkající se dané problematiky.

link na stránku

Kostel svatého Václava v Hulíně se dočkal slavnostního ukončení opravy střechy

ZLÍNSKÝ KRAJ - Arcibiskup Jan Graubner celebroval v sobotu 9. listopadu Děkovnou mši svatou, jež byla součástí slavnostního ukončení opravy střechy kostela svatého Václava v Hulíně, a všem, kdo se zasloužili o zdar díla, předal děkovný list. Za Zlínský kraj poděkování všem zastupitelům převzal Miroslav Kašný, radní pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport.

link na stránku

Zlínský kraj uspořádal mezinárodní seminář s odborníky z Islandu a Nizozemí

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zkvalitňování péče o ohrožené děti a mládež si klade za cíl projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II., jehož součástí byl již třetí interdisciplinární seminář, který se uskutečnil ve středu 6. listopadu v aule Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Zlín. Zahraničními lektory semináře a následných workshopů byli odborníci z Islandu a Nizozemí.

link na stránku

Titul Lidová stavba Zlínského kraje letos získal dům se sušírnou v Rokytnici u Vsetína

ZLÍN – Uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje za příkladnou obnovu objektů lidové architektury pro rok 2019 obdržel dům č. p. 74 se sušírnou v Rokytnici u Vsetína. Ocenění majitelce usedlosti Pavle Hruškové dnes společně s finanční odměnou 50 tisíc korun předal hejtman Jiří Čunek.

link na stránku

K větší bezpečnosti na silnicích mohou významně přispět města a obce

ZLÍNSKÝ KRAJ – Další z pravidelných konferencí, jejichž cílem je představit realizované aktivity BESIPu nejen ve Zlínském kraji, ale i možnosti spolupráce, financování a poradenství v této oblasti, uspořádaly v úterý 5. listopadu ve Zlíně Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu. Hlavním tématem tentokrát bylo představení přínosu místních strategií pro zvýšení bezpečnosti dopravy v městech a obcích včetně vyhodnocení místní strategie města Otrokovice za rok 2018.

link na stránku

Nový informační systém zkvalitní komunikaci mezi zdravotnickými záchranáři a nemocnicemi

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nový informační systém za více než 10 milionů korun zprovoznila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Systém umožní rychlou a efektivní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi záchranáři a čtyřmi nemocnicemi Zlínského kraje, tedy Krajskou nemocnicí T. Bati, Kroměřížskou nemocnicí, Uherskohradišťskou nemocnicí a Vsetínskou nemocnicí.

link na stránku

Kraj připravuje účast mladých sportovců na zimní olympiádě dětí a mládeže

ZLÍN – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu doporučuje ke schválení uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Zlínského kraje na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskuteční v roce 2020 v Karlovarském kraji.

link na stránku

Odborníci na památkovou ochranu jednali na tvrzi v Kurovicích

KUROVICE - Asi 70 účastníků dvoudenního celonárodního setkání s podtitulem OD HRADU KE HRADU Zlínského kraje v sobotu pozdravil na tvrzi v Kurovicích Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury společně s Miroslavem Kašným, radním Zlínského kraje.

link na stránku

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020 počítá s přebytkem 80 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozpočet Zlínského kraje na příští rok projednali krajští radní a doporučili krajským zastupitelům jeho schválení. Sestaven je jako přebytkový, s celkovými příjmy 14 miliard 512 milionů 796 tisíc korun a celkovými výdaji 14 miliard 432 milionů 796 tisíc korun. Přebytek rozpočtu tak činí 80 milionů korun.

link na stránku

Krajská rada schválila opravy v nemocnicích za téměř 2 miliony

ZLÍNSKÝ KRAJ – Opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Práce v celkové výši 1,864 milionu korun budou ještě letos provedeny v Uherskohradišťské, Kroměřížské a Vsetínské nemocnici.

link na stránku

Tělocvična kroměřížské školy se dočká nové střechy

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rekonstrukci střechy tělocvičny na Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž schválili krajští radní. Realizována by měla být ještě do konce letošního roku a přijde na 3,333 milionu korun. Investorem bude Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy.

link na stránku

Co přinese nový tarif ve veřejné dopravě?

ZLÍNSKÝ KRAJ – Od 15. prosince letošního roku začne na celém území Zlínského kraje ve veřejné dopravě platit nový tarif jízdného. Tarif stanovující výši jízdného a dovozného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použití, tarifní pravidla, smluvní přepravní podmínky a další ustanovení schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Oproti současnému stavu čekají cestující například tyto změny: • Tarif bude jednotný pro celé území kraje • U řady spojů vyjde cestující jízda levněji než nyní • Ceny jízd

link na stránku

Kdo proplatí škody způsobené medvědem a vlkem?

ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhradu škod způsobených medvědem hnědým a vlkem obecným, tedy zvláště chráněnými živočichy, vyplatí čtyřem poškozeným Krajský úřad Zlínského kraje. U medvěda jde o dva případy škody způsobené na včelstvech, úlech a vybavení v celkové výši 35 850 korun, zatímco vlk ve dvou případech způsobil škody na celkem 10 ovcích za 44 000 korun.

link na stránku

Kraj chce usnadnit péči o osoby se zvláštními potřebami využitím moderních technických metod asistence

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec ´Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji´.

link na stránku

Mládež ve Zlínském kraji může získat prestižní světovou cenu vévody z Edinburghu

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a prestižním vzdělávacím programem, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Tento program vyjádřený zkratkou DofE má plný název The Duke of Edinburgh Award a vznikl s cílem vést britské chlapce k smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Ji

link na stránku

Kraj se zapojí do novátorského způsobu hodnocení vzdělávacího pokroku žáka na základní škole

ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec „Holistický evaluační model pokroku žáka“, do kterého jsou ve Zlínském kraji zapojeny dvě základní školy: soukromá ZŠ JINOTAJ a ZŠ Zlín – Mostní (kromě těchto dvou škol ze Zlínského kraje se projektu účastní ještě státní ZŠ v Ústí nad Labem, ZŠ Zlín Mostní je v projektu podporována Zlínským krajem coby svým zřizovatelem).

link na stránku