ÚvodAktuality Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

ID: 000140 Nákup výrobných technológií a zariadení_Poľnohospodárske družstvo Jahodná

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

PPA získala za Zelenú naftu prestížne ocenenie digitalizácie štátnej správy ITAPA 2019

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 42/PRV/2019

Oznámenie

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ

Oznámenie pre žiadateľov AEKO - integrovaná produkcia (zelenina, jahody, zemiaky) a EKO - ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej ...

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia ...

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2019

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – ...

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2020/2021 – ...

43/PRV/2019

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v ...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 12.12.2019

Harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr za rok 2019

Oznam

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 44/PRV/2019 pre podopatrenie 8. ...

Oznámenie