ÚvodAktuality MMR Aktuality

MMR Aktuality

Od začátku roku bylo schváleno k proplacení z evropských fondů téměř 10 miliard Kč

Na rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy z IROP poputuje šest miliard korun

Tento týden se vypisují dotace na bezbariérové bydlení a pečovatelské byty

Na MMR dnes probíhá druhý workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

RE:START pomáhá strukturálně postiženým regionům

fi-compass: workshop s Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou se zaměří na využití úvěrů a z

Evropská komise chválí ČR za přípravu nového období

Program Výstavba ještě více zacílí na naše obce

Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů a úspěšně zvládnout audity, poradí semináře v krajích

MMR poskytne jen na regionální rozvoj rekordní částku dvě miliardy korun

Avízo - tiskový briefing k RE:STARTU

U většiny procesů neshledala kontrola NKÚ žádné nedostatky

Ministryně Klára Dostálová přednášela studentům VŠE

Za měsíc se návštěvníkům otevřou dveře ministerstva

MMR pořádá 22. Celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

Klára Dostálová v Plzni: Ping – pong mezi obcemi a soudy musí skončit, je třeba řešit systémovou pod

V sobotu otevřou své dveře čokoládovna i muzeum stavitelství

Klára Dostálová: Podpora z evropských fondů musí jít i do rozvinutějších regionů

Rok 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU

Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

EU4U: Přes 100 týmů středoškoláků se zapojilo do nové soutěže

Na pořízení územních plánů obcí přispěje MMR částkou vyšší než 20 milionů korun

Problém sociálního bydlení musíme řešit ihned

MMR pořádá semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019

Ministryně Dostálová navštívila v Rychnově nad Kněžnou projekty, na které MMR poskytlo dotace

Zjednodušování administrativy fondů EU budou diskutovat odborníci u kulatého stolu

Novela občanského zákoníku prošla prvním čtením v PSP ČR

MMR: IROP rozdělil již téměř 55 miliard korun na projekty ve všech regionech České republiky

RE:START v Senátu

MMR a HK ČR se shodly, že stavební právo po letech dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá dalš

Reakce ministryně Dostálové na zprávu ke kauze CzechTourism publikovanou Českou televizí

Semináře v regionech poradí, jak správně řídit projekt z fondů EU

Pozvánka na konzultační den k pohřebnictví

Získá prezentace evropských fondů ocenění i potřetí? Přijďte se v sobotu přesvědčit na LadronkaFest

CzechTourism připravil ohňostroj ke stu letům Československa. Odpálen bude v 19:18

Ministryně Dostálová představila v Jihomoravském kraji dvě zásadní novinky

MMR posílá věcný návrh rekodifikace stavebního práva do meziresortního řízení

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje jednali o budoucí podobě evropských fondů a Strategii regionální

Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hlásí téměř 100 % čerpání

Dohoda mezi MZV a MMR o vysílání zaměstnanců a spolupráci při propagaci ČR v zahraničí

MMR díky IROP poskytne vzdělávacím institucím přes 450 milionů korun

Den otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj již tento víkend

IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější do

MMR podpoří 240 projektů na zlepšení kvality bydlení 609 miliony korun

Ministryně Maláčová už neví, na koho by svedla svoji vlastní neschopnost

MMR pořádá další konzultační den k bytové problematice

Vláda včera schválila dvě aktualizace Politiky územního rozvoje ČR z důvodu naléhavého veřejného záj

Špičková věda v Ústí nad Labem? Přijďte se podívat do výzkumného centra UniCRE

Vyjednávání s Evropskou komisí o oblastech pro financování politiky soudržnosti po roce 2020 oficiál

MMR: Dalších 600 milionů korun z IROP pro mateřské školky

Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v letech 2021-2027

Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU bude v období 2021-2027 jednodušší

Zjednodušení evropských dotací je klíčové, shodli se odborníci na fondy EU

Série seminářů poradí jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení

MMR: Nezajištění personálních kapacit ze strany Městského úřadu Černošice způsobilo problémy stavebn

Města a obce postižené živelní pohromou v minulém roce obdrží téměř 67 milionů korun na obnovu

Ministryně Klára Dostálová v Teplicích převzala záštitu nad ostatky St. Clariho v pravoslavném chrám

Do programu RE:START se ještě více zapojí kraje

MMR: Více než čtyři miliardy korun poskytne IROP na projekty integrovaného záchranného systému

Nestrašme zdražováním, kvalitní makléři jsou pojištěni již dávno

MMR: Novela zákona na ochranu klientů cestovních kanceláří dostala zelenou

Stále je čas přihlásit se do soutěže Vesnice roku 2019

Mladí lidé si budou moci půjčit od státu

MMR: Vláda schválila návrh zákona o realitním zprostředkování

Jak vypadalo bydlení před sto lety? Zjistěte to na výstavě a konferenci

MMR: Státní fond rozvoje bydlení se mění na Státní fond podpory investic a pomůže širšímu okruhu žad

Jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek poradí krajské semináře

Žádost o dotaci na územní plány a na architektonické a urbanistické soutěže obcí lze podávat od dneš

Spravujete projekty podpořené z fondů EU? Pomozte nám zlepšit systém vyplněním dotazníku

Česká republika úspěšně splnila důležité pravidlo čerpání „n+3“ u všech programů

Klára Dostálová jednala s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețu

Seznam cestovních kanceláří na webu MMR funkci plní a pomáhá klientům. Redaktor se nezdržoval s ověř

MMR: IROP představil možnosti podpory IZS

Na propagaci cestovní ruchu v ČR má MMR připraveno dalších sto milionů korun

Diskuze o nastavení programového období 2021–2027 pokračují: ministři se sešli v Bruselu

MMR: Školy získají na modernizaci učeben z IROP 19,7 miliardy korun

Význam úvěrů a záruk z fondů EU roste. Češi a Slováci sdíleli zkušenosti na mezinárodním workshopu

Evropská komise zveřejňuje návrhy legislativy pro příští období. Česká republika obdrží méně prostře

Provozní událost MS2014+

Ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení se stala Hana Pejpalová

Na demolice získají obce více než 113 milionů korun

MMR: Nový školní rok ve znamení projektů IROP

MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019

IROP v říjnu představí plány pro období 2021-2027

Na pečovatelské byty a bezbariérové domy MMR poskytne 322 milionů korun

Program VÝSTAVBA dostal od vlády zelenou

Konzultační dny MMR k problematice bydlení v letošním roce

Přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici je vzorem pro ostatní programy

MMR: Obce a kraje mohou žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích

Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun

Ministři rozhodují o tom, jaké budou operační programy v období 2021-2027

MMR: IROP už rozdělil polovinu financí projektům v regionech

Jak probíhá čerpání z evropských fondů v roce 2018? Pokrok diskutovala Rada pro ESIF

Soutěž Vesnice roku 2018 jde do finále

Konzultační den MMR k bytové problematice proběhne již tento pátek

Zpráva je na MMR, řízení trvá

Nový stavební zákon přinese výrazné zrychlení při zachování maximální ochrany veřejných zájmů

V celostátním finále soutěže Navrhni projekt se utká osm týmů

Ministři zemí V4+4 našli společné priority pro období 2021–2027

Návštěvnost České republiky stále stoupá

Kraje a obce budou moci od září žádat o dotaci na obnovu majetku po přívalových deštích

Zbývají poslední dny pro podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018

Miliony eur mění česko-slovenský region k lepšímu

Vláda dnes schválila návratnou finanční výpomoc na odstranění staveb ohrožující životy lidí

MMR zahájilo konzultaci k návrhu struktury operačních programů pro období 2021-2027

MMR: Žádosti o národní dotace lze podávat i během ledna a února

Ministryně Klára Dostálová dnes navštívila Jihočeský kraj

Klára Dostálová: Programy přeshraniční spolupráce jsou pro naši zemi velmi prospěšné

Činnost Horské služby je řádně zajištěna. Panika kolem financování není na místě

IROP již rozdělil 70 miliard korun do regionů

Zákon o realitním zprostředkování prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně ČR

Evropská komise jednala v Praze o čerpání dotací

MMR: V Poslanecké sněmovně ČR prošel druhým čtením zákon o realitním zprostředkování

Klára Dostálová: Čerpat evropské fondy se nám v letošním roce daří

Evropské komisi byly představeny návrhy směřování nových operačních programů

Ministryně Dostálová: Na byty v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny je připraveno 40 milionů korun

Ministryně Dostálová v Moravskoslezském kraji

Česká chytrá města nabírají dech a začínají konkurovat Evropě

Revizi Dohody o partnerství projednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investičn

Objevte tajemství tradiční výroby českých hodinek podpořené z fondů EU

Zpráva o fungování NEN v roce 2017 byla dnes schválena

V integrovaných nástrojích v IROP zbývá pro žadatele ještě 12 miliard korun

MMR: IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

RE:START podpoří rozvoj zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech

Česká republika je úspěšná v plnění pravidla n+3 také u programů přeshraniční spolupráce

MMR rozdělí téměř 17 milionů korun obcím na bezbariérové vstupy

SFPI podpoří investice v regionech

MMR hlásí obrovský zájem o národní dotace. Žádosti se vyhodnocují

Vláda ČR přijala nová opatření v rámci programu RE:START

ČR se daří naplňovat cíle Agendy 2030, konstatovala Klára Dostálová na konferenci OSN

Obec Dolní Němčí slaví titul Vesnice roku 2018!

MMR pořádá další školení k novele stavebního zákona

Ministryně Dostálová zahájila zasedání Komise pro Evropu UNWTO

Hledají se města, která chtějí být chytrá a využít k tomu 5G sítě

Přes 8 tisíc lidí navštívilo úspěšné projekty. Přijďte se podívat i vy

MMR: Přes půl miliardy korun poskytne IROP na nové terminály veřejné dopravy a záchytná parkoviště

Zjednodušování administrativy fondů EU: Ohlédnutí za 5. Kulatým stolem MMR

Využití chytrých technologií v proměně odpadu v bohatství jako hlavní téma letošního Světového dne H

Soutěž Vesnice roku 2019 má své finalisty

Projekty financované z IROP získaly ocenění v soutěži Egovernment The Best 2019 – nejzajímavějších p

Klára Dostálová: Podpora z fondů EU musí odpovídat potřebám území

Klára Dostálová na sněmu SMO ČR ocenila efektivní spolupráci se starosty

Konference odstartovala výstavu zaměřenou na bydlení za první republiky

MMR: Hasiči dostanou z IROP více než 3,4 miliardy korun

Oznámení - změna termínu ukončení výzvy!

MMR: IROP poskytne přes 9 miliard korun na zlepšení zdravotních služeb v Česku

MMR: Právě vychází publikace Národní dotační zdroje

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří regeneraci brownfieldů za 400 milionů korun

MMR: Státní fond rozvoje bydlení má letos připraveno nejen na podporu bydlení přes miliardu korun. V

MMR chce zpřehlednit bytové spoluvlastnictví

Baví vás fotit? Zapojte se do osmého ročníku soutěže Vyfoť projekt!

MMR: Díky dotacím dojde ke znovuoživení Krušnohoří

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

Světový den měst – letos na téma „Vytváření udržitelných a odolných měst“

Budova MMR se o Velikonočním pondělí rozzáří modře

Za první čtvrtletí bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč

Co nás čeká v politice soudržnosti EU po roce 2020?

Ministryně Klára Dostálová navštíví státní hrad Kunětická hora

Zážitky i poznání přinesou dny otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU

MMR pořádá další konzultační den k bytové problematice

MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technic

Základní školy získají na modernizaci 950 milionů

Joey: Projekt na podporu dětí z dětského domova zvítězil v soutěži Navrhni projekt

MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je zahájen

Klára Dostálová jednala se starosty Plzeňského kraje a slavnostně otevřela Domov Radost pro osoby s

Světový den Habitat – letos na téma „Management pevných odpadů ve městech“

MMR: Muzea dostanou z IROP více než 2,55 miliardy korun

U kulatého stolu MMR se sejde Evropská komise a zástupci odborné veřejnosti

Poznejte s námi výsledky česko-bavorské přeshraniční spolupráce

Bloger je chytřejší než policie

MMR: IROP rozdělil již 80 miliard korun do regionů

Lidé žijící v česko-bavorském pohraničí se mohou těšit na další společné projekty

LIVE: Zahájení dialogu mezi EK a ČR k politice soudržnosti po roce 2020

Klára Dostálová: Město Slaný má hned několik opravdu zajímavých projektů

MMR: Díky IROP vzniknou nové krajské silnice a dojde k rozvoji sociálních služeb

Sobota ve znamení dožínek a finále soutěže Vesnice roku

IROP nepolevuje v tempu. Rozdělil v regionech již 90 miliard korun

Budova MMR se zítra rozsvítí modře

MMR: Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun

MMR: 1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územníh

Lítejte v tom s ESIF na festivalu Votvírák

Na zmírnění geologických rizik poputuje 800 tisíc EUR

Seminář Výstavba pro obce a Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství

Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí mezi neziskové organizace téměř 30 milionů korun

Klára Dostálová: Jsem přesvědčená, že zájem a účast významných investorů na rozvoji regionu je správ

Více než 2,6 miliardy korun míří na rozvoj regionů, cestovní ruch a podporu bydlení

Evropská komise pomůže RE:STARTovat uhelné regiony

Mediální reakce SFRB na článek

MMR: Novela zákona na ochranu klientů cestovních kanceláří míří k prezidentovi

V obcích se začnou stavět byty. MMR příští týden spustí program Výstavba

MMR: 3,2 miliardy korun pro obce na rok 2019

Informace k problematice ohledně domnělého střetu zájmu premiéra ČR ve vazbě na stanovisko právního

Program Výstavba hlásí první podané žádosti

Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje

Ministryně Klára Dostálová s prezidentem Milošem Zemanem otevřela Český dům v Bratislavě

NEN – další posun v centrálních nákupech v ČR

Klára Dostálová: Na cílenou podporu cestovního ruchu půjde 250 milionů korun

MMR: Pečlivě si ověřte, od koho si kupujete zájezd

MMR: Více než 2,5 miliardy korun z IROP získá 55 muzeí

Evropská komise přidá České republice na projekty dalších 36,5 miliardy korun

MMR: Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

Ministři jednají v Bukurešti o rozvoji měst

Klára Dostálová: Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva běží podle harmonogramu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na regionální rozvoj

Startuje III. ročník soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“: Nově poměří česká města a kraje se

Ministryně Klára Dostálová v Ostravě a ve Zlíně: Hon na razítka musí skončit

MMR: Více než 23 milionů EUR pro česko-polské příhraničí

Ministryně Dostálová vysílá odborníky na pomoc starostovi Černošic

Nové metodické sdělení MMR ke stanovisku orgánů územního plánování

MMR: IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

Novela zákona na ochranu klientů cestovních kanceláří nabude účinnosti

Přijďte se podívat na regionální výstavy fotografií úspěšných projektů z fondů EU

MMR poskytne na rozvoj regionů 1,45 miliardy korun

Jednání o období 2021-2027 pokračují: na MMR proběhlo setkání s Evropskou komisí

Novým ředitelem Horské služby byl jmenován Patrik Jakl

5G pro 5 měst. MPO vyhlašuje soutěž pro testování a vývoj nových technologií a aplikací

Téměř dvacet milionů EUR na obnovu společného česko-rakouského kulturního dědictví

Elektronické zadávání veřejných zakázek od října POVINNĚ

U příležitosti 100. výročí založení Československa přišlo na MMR téměř 1 400 návštěvníků

Projekty podpořené z evropských fondů otevírají již potřetí své brány

Na potřebě nového stavebního zákona je shoda, připomínky a rozpory řešme společně

Semináře pro příjemce dotací jsou v plném proudu, zúčastněte se i vy

Přítomnost i budoucnost udržitelného rozvoje byla tématem výroční konference

MMR: Od dnešního dne mohou nestátní neziskové organizace (NNO) žádat o podporu

MMR: Tři miliony EUR pro policisty, cestovní ruch i kulturu v česko-bavorském pohraničí

Výzva na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je vyhlášena

Pro efektivnější komunikaci výsledků evaluací poznejte své publikum

MMR: Na sociální služby poskytne IROP dalších 500 milionů korun

Česká republika od července předsedá V4 – podívejte se na akce Ministerstva pro místní rozvoj

DeníkN neinformuje objektivně. Památky v ohrožení nejsou.

MMR: Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří musejí zůstávat v ústavní péči

MMR: Dalších 16 milionů euro putuje na společné projekty ČR a Slovenska

Na podporu místní infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny je připraveno 14 milionů korun

Hlavním tématem včerejší Národní stálé konference byla SRR ČR 2021+

Díky plnění milníků získá ČR prostředky z fondů EU

#ProLepšíregiony: Vláda schválila klíčovou Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

Novela stavebního zákona získala ocenění v anketě Zákon roku 2017

Rada pro ESI fondy diskutovala nastavení operačních programů pro 2021-2027

MMR spustilo dotazník pro dražebníky

Členské země V4 se shodují na dalším rozvoji konceptu Smart City

MMR: Na podporu bydlení šla vloni více než miliarda korun

Fotovýstavy úspěšných projektů podpořených z evropských fondů zavítají do regionů

Zajímá vás, co budou od roku 2021 podporovat fondy EU? Sledujte on-line přenos

Obce a veřejnost mají možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České r

MMR pořádá další konzultační den k bytové problematice

Co pojí centrum vzdělávání v Kutné Hoře a výrobu likérů z Vizovic? Pozvánka na sobotní den otevřenýc

6. Kulatý stůl se zaměřil na přípravu operačních programů období 2021-2027

Středoškoláci pozor: staňte se projekťáky nebo markeťáky

Provozní událost NEN

MMR: Projekty IROP podpořily aktivní a udržitelnou mobilitu již 11 miliardami korun

Česká republika patří v oblasti udržitelného rozvoje ke globálním lídrům

MMR se důrazně ohrazuje proti článku deníku Právo a tvrzení poslance Michálka

Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Vítězem Vesnice roku 2019 je obec Lipová

Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona

Seminář k národním programům ministerstva pro rok 2020

MMR: S městy shodu najdeme, první výsledky jednání jsou na světě!

Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020 schválila vláda

Reakce MMR na dopis Pirátů k připravovaným změnám ve stavebním řízení

Energetická a klimatická politika nemohou existovat jedna bez druhé. Shoda z jednání tří ministrů s

MMR: Obcím rozdělíme na územní plány téměř 20 milionů korun

MMR postupuje v souladu s předpisy EK ohledně uveřejňování auditních zpráv

Baví vás projekty nebo marketing? Startuje nový ročník soutěží pro středoškoláky

IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální bydlení

MMR: Program RE:START je vzorem pro ostatní země

MMR na Zemi živitelce pořádá seminář o budoucnosti našeho venkova

Reakce MMR na zprávu KDU-ČSL k rekodifikaci stavebního práva

Vyjádření ministryně pro místní rozvoj k přítomnosti Policie ČR v budově na Staroměstském náměstí a

MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

Přínosy evropských fondů se představí na LétoFestech

Představitelé České republiky, Polska a Slovenska slavnostně potvrdili pokračování programů přeshran

Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

Veřejné zakázky v marketingu státní správy nemusí být noční můrou

Klára Dostálová: Echo24 si opět neověřilo informace, to už není náhoda

Proces přípravy rekodifikace stavebního práva je zcela standardní

LIVE: 7. kulatý stůl (6. 12. 2019 od 9 hod)

Koncepce rozvoje venkova je schválena vládou

Ministerstvo pro místní rozvoj pošle do krajů o 17 miliard korun z evropských peněz víc

Kde peníze z fondů EU pomáhají? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

A dost! Ministerští úředníci se ohrazují proti lživým informacím na Seznam Zprávy ke stavebnímu záko

Ochrana památek i veřejných zájmů zůstane zachována, panika je zbytečná

MMR: Obce získají na bezbariérové přístupy více než 13,3 milionů korun

Konzultační den MMR k bytové problematice již zítra

Jak digitální technologie ovlivňují města? Odpověď budou hledat odborníci na mezinárodní konferenci

Poslanci schválili zákon o realitním zprostředkování i ve třetím čtení

MMR: Díky IROP vznikne 35 kilometrů nových cyklostezek a 333 parkovacích míst pro kola

Program RE:START na podporu uhelných regionů nabírá na intenzitě

MMR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu a na bezbariérové přístupy

MMR: V průmyslově zóně Solnice-Kvasiny začne výstavba nájemních bytů

Aktuální stav řešení mimořádné provozní události NEN

Hasiči, policie i záchranka se v sobotu představí v Ostravě

Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí

MMR: Varianta nákladů na rekodifikaci v řádu 30 miliard nenastane

Chytrým městům v ČR v roce 2018 dominovala Praha. I ostatní tuzemská města však zaznamenala oproti m

Klára Dostálová: Kladno má velký turistický potenciál

Klára Dostálová: Lidé si mají dovolenou užít, ne se strachovat

Zákon o realitním zprostředkování prošel Senátem a nyní míří k prezidentovi

Obec Lipová oslavila své vítězství v soutěži Vesnice roku 2019

Ministryně Klára Dostálová v pořadu ČT24 90´

Vítězové regionálních kol soutěže Navrhni projekt putují do finále

Evropská chytrá a sdílená města: konference přivítala experty z celého světa

Vyhrajte v devátém ročníku soutěže Vyfoť projekt

Pomohou technologie udržitelnému rozvoji? Odpověď hledali odborníci napříč rezorty

Klára Dostálová: Trh veřejných zakázek stále roste

MMR: IROP má k dispozici v aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů

IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů po celé České republice

O půjčky pro mladé je velký zájem

Ministryně Klára Dostálová navštíví finalistu Vesnice roku 2018 obec Vepříkov

MMR: IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

Příprava nového programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem úspěšně pokračuj

Pozvánka na seminář: Národní dotační programy na rok 2019

Ministryně Dostálová předala ceny nejlepším vesnicím v Olomouckém kraji

Česká republika postoupila v žebříčku rychlosti čerpání o pět příček

Ministryně pro místní rozvoj se dohodla s obcemi. Stavební zákon se stahovat nebude!

Ministryně Klára Dostálová dnes přivítala v úřadě nového ředitele agentury CzechTourism

Klára Dostálová: V roce 2019 se úspěšně dařilo čerpat evropské peníze

Ministryně Dostálová bude jednat v Bruselu o nastavení čerpání evropských fondů

Vláda projednala stěžejní dokumenty k čerpání EU dotací

Bez razantní změny stavební legislativy se k 21. století ani nepřiblížíme

MMR: Revoluční změny vyžadují změnu přístupu i myšlení

Konzultační den MMR k bytové problematice se blíží

Více než 20 milionů korun získají města a obce na obnovu po živelních pohromách

RE:START je vzorem pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě

Klára Dostálová v Bruselu o potřebě pružnějších pravidel pro fondy a možnosti podporovat národní pri

Sněmovnou prošla novela zákona o SFRB

Česká republika stvrdila budoucnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Saskem

Češi a Slováci budou jednat společně s Evropskou komisí o finančních nástrojích

MMR podpoří cestovní ruch více než 90 miliony korun

Národní dotace z oblasti bydlení: Příjem žádostí se blíží

Klára Dostálová bude v Maďarsku jednat o rozvoji regionů i cestovním ruchu

Letos bylo schváleno přes 11 tisíc nových projektů

Nejlepší krátká videa k česko-saským projektům jsou připravena na hodnocení

Ministryně Dostálová zahájila v Olomouci 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním ř

Jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek poradí semináře v regionech

Klára Dostálová zahájila veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR a GO

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečiš

Přímý přenos: Co nás čeká v politice soudržnosti EU po roce 2020?

Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na příští rok

MMR má připraveno 15 milionů korun na bezbariérové přístupy

Klára Dostálová v Lucemburku: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

Ministryně Dostálová jedná v OSN o udržitelném rozvoji

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k dotazům na předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise

Mediální kampaň o evropských fondech získala stříbrnou cenu EFFIE

Hrad Kunětická hora se přiblíží své prvorepublikové podobě

Na projekty podporující nadnárodní spolupráci je letos připraveno 60 milionů EUR

MMR: Na kybernetickou bezpečnost poskytl IROP už 1,4 miliardy korun

Odborníci se sejdou na výroční konferenci k diskuzi o udržitelném rozvoji

MMR nově podporuje zajímavé architektonické přístupy

Soutěž o chytrá města, která budou testovat 5G technologie, zná své vítěze

O titul Vesnice roku 2019 soutěží celkem 205 obcí

Ministři jednali o oblastech pro financování v období 2021-2027

Klára Dostálová s Richardem Brabcem řešili problémy obcí na Příbramsku

Setkání s Evropskou komisí zahájí dialog o politice soudržnosti po roce 2020

Odborníci budou řešit, jak efektivně vyhodnocovat přínosy fondů EU

O budoucnosti evropských dotací budou diskutovat odborníci u kulatého stolu

MMR: IROP čeká výroční konference. Poskytl více než šest miliard korun na dopravní systémy

Kam kráčí kohezní politika? Evropská komise představila v Praze změny pro příští období

Známe finalisty soutěže Vesnice roku!

Celkem 228 obcí soutěží o titul Vesnice roku 2018

Klára Dostálová bude hostem Otázek Václava Moravce

Od dnešního dne mohou obce žádat o dotace z nového programu VÝSTAVBA

Světový den měst letos na téma „Měnící se svět: inovace a lepší život pro budoucí generace“

Ministryně Dostálová navštívila lázeňské město Teplice

Soutěž Vesnice roku 2019 je zahájena

MMR pořádá příští týden konzultační den k bytové problematice

Obce a kraje postižené živelní pohromou mohou žádat o dotace

IROP významně podporuje infrastrukturu sociálních služeb a sociálního bydlení

Příští týden proběhne konzultační den k bytové problematice

MMR pro strategickou průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny poskytne dalších 175 milionů korun

Obce získají na demolice budov téměř 100 miliónů korun

Státy V4+4 v Praze: Výhodné úvěry a dotace z evropských fondů by se měly doplňovat

Úpadek cestovní kanceláře RS Tour s.r.o.

Obce a veřejnost mají možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České r

Klára Dostálová v Brně navštívila Vzdělávací a výcvikové centrum Zdravotnické záchranné služby

Počet zásahů Horské služby se letos opět zvýšil, přibyly hlavně úrazy

Živě: Konference Fórum udržitelného rozvoje

MMR zve na třetí workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

MMR i v roce 2020 podpoří rozvoj regionů