ÚvodReference Vybrané reference Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Šumice

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Šumice

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Šumice

Celková dotace:

1 900 000 Kč

IROP (3.výzva MAS Bojkovska-IROP- Zvýšení bezpečnosti v dopravě)
Žadatel: Obec Šumice

Realizací projektu byly vytvořeny bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Šumice podél silniční komunikace II. třídy a přes železniční trať formou výstavby chodníků, míst pro přecházení, zbudování bezpečnostní signalizace a osvětlení v kritických místech, které zvýšily bezpečnost dopravy. V rámci vedlejších aktivit projektu byla vysazena zeleň.