ÚvodReference Vybrané reference Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klobouky u Brna a vybudování varovného a výstražn

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klobouky u Brna a vybudování varovného a výstražn

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Klobouky u Brna a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Klobouky u Brna

Celková dotace:

3 333 196 Kč

Operační program Životní prostředí
Žadatel: Město Klobouky u Brna

Projekt se zabývá vyhotovením digitálního povodňového plánu a vybudováním funkčního moderního systému varování a vyrozumívání před povodňovým nebezpečím ve správním území města Klobouky u Brna. Cílem projektu je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel a ochrana jejich majetku.