ÚvodReference Vybrané reference Stavební úpravy mateřské školy, Hrušovanská 169, Hrabětice

Stavební úpravy mateřské školy, Hrušovanská 169, Hrabětice

Stavební úpravy mateřské školy, Hrušovanská 169, Hrabětice

Celková dotace:

2 115 547 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Obec Hrabětice

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci vnitřních prostor budovy mateřské školy. V rámci rekonstrukce bylo provedeno vybourání příček, podlah, zařizovacích předmětů, dveřních as okenních výplní.