ÚvodReference Vybrané reference Stavební úpravy budovy TJ Loděnice - zřízení tří sociálních bytů

Stavební úpravy budovy TJ Loděnice - zřízení tří sociálních bytů

Stavební úpravy budovy TJ Loděnice - zřízení tří sociálních bytů

Celková dotace:

2 852 874 Kč

IROP ( MAS Podbrněnsko-Sociální bydlení-I.)
Předmětem projektu bylo vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení v obci Loděnice, které umožňuje osobám v bytové nouzi zejména z řad sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením v oblasti bydlení vstup do nájemního vztahu. Nástrojem dosažení uvedeného cíle byla adaptace nebytových prostor TJ Loděnice pro potřeby sociálního bydlení.