ÚvodReference Vybrané reference Snížení energetické náročnosti bytového domu Valašská Bystřice č. p. 660

Snížení energetické náročnosti bytového domu Valašská Bystřice č. p. 660

Snížení energetické náročnosti bytového domu Valašská Bystřice č. p. 660

Celková dotace:

362 520 Kč

IROP
Žadatel: Společenství vlastníků domu 660 Valašská Bystřice

Cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost bytového domu č. p. 660 (domu se šesti bytovými jednotkami) na nákladově optimální úroveň. Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace zateplení obvodového pláště bytového domu, doplněním zateplení stropní konstrukce nad podkrovím, výměnou okenních a dveřních výplní v obvodových stěnách domu a dalšími drobnými úpravami a opravami konstrukcí na fasádě objektu.