ÚvodReference Vybrané reference Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Celková dotace:

21 005 944 Kč

IROP
Předmětem projektu byla modernizace čtyř odborných učeben ZŠ Trnava (2x přírodovědná, dílny a jazyková). V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám a pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek, což vedlo k podstatnému zkvalitnění výuky, a to i prostřednictvím zajištění konektivity objektu školy a zajištění bezbariérovosti.