ÚvodReference Vybrané reference Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Strážnicí

Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Strážnicí

Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Strážnicí

Celková dotace:

3 288 780 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Město Velké Opatovice

Cílem akce byla oprava povrchu místních komunikací III. třídy, ulice Pod Strážnicí ve městě Velké Opatovice. Cílem projektu byla oprava komunikace s asfaltovým povrchem, který vykazoval značné poruchy. Rekonstrukce MK byla provedena kompletně tj. výměna podkladních vrstev a lemování betonovými obrubami.