ÚvodReference Vybrané reference Obec Košíky kanalizace a kořenová čistírna

Obec Košíky kanalizace a kořenová čistírna

Obec Košíky kanalizace a kořenová čistírna

Celková dotace:

32 238 000 Kč

Program rozvoje venkova
Cíle bylo dosaženo zlepšením vodohospodářské infrastruktury - vybudováním splaškové kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod, na niž je napojeno na 90 % obce.
Splašková kanalizace v obci je vybudována tak, že je možné odkanalizovat jednotlivé nemovitosti. V obci jsou úzké ulice, proto kanalizace vede pod místní komunikací v délce 3,5 km.
Kořenová čistírna odpadních vod je umístěna ve stávajícím  mokřadu. Jedná se o vybudování kalových polí, která jsou porostlá vegetací, před nimi je umístněna štěrbinová usazovací nádrž a štěrbinový lapák písku. Pro uložení potřebného nářadí je postaven přístřešek o ploše 3x2 metry.