ÚvodReference Vybrané reference Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka

Celková dotace:

13 694 618 Kč

IROP (47. Výzva IROP - SC 2.4)
Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben ZŠ Karolinka (dvě přírodovědné a jazyková), v rámci níž došlo k pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek. Projekt řešil i konektivitu objektu školy a částečné zajištění bezbariérovosti.