ÚvodReference Vybrané reference Dopravní automobil pro JSDH Jince

Dopravní automobil pro JSDH Jince

Dopravní automobil pro JSDH Jince

Celková dotace:

950 000 Kč

IROP (MAS Brdy-IROP-Hasiči)
Předmětem projektu bylo pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Jince za účelem evakuace a nouzového zásobování obyvatel. Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území prostřednictvím posílení vybavení JSDH Jince potřebnou technikou za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky při mimořádných událostech způsobených nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami.