ÚvodReference Vybrané reference Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Celková dotace:

6 685 371 Kč

IROP

Žadatel: Město Jevíčko

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území. Dále je cílem posílení vybavení JSDH Jevíčko potřebnou technikou za účelem zvýšení akceschopnosti jednotky při mimořádných událostech způsobených suchem. Cílů projektu bylo dosaženo pořízením