ÚvodReference Vybrané reference Bukovinka – nový zdroj pitné vody a jeho napojení na stávající vodovod

Bukovinka – nový zdroj pitné vody a jeho napojení na stávající vodovod

Bukovinka – nový zdroj pitné vody a jeho napojení na stávající vodovod

Celková dotace:

1 068 531 Kč

SFŽP výzva č.8/2016
Žadatel: Obec Bukovinka

Projekt  Bukovinka – nový zdroj pitné vody a jeho napojení na stávající vodovod řešil realizaci nového vrtu HV1B a jeho následné napojení na stávající společný vodovod obcí Bukovinka a Bukovina. Nový vrt HV1B byl vyvrtán do hloubky 120m a vystrojen do hloubky 110 m p.t.   Výtlačné potrubí čerpadla bylo napojeno potrubním PE DN 50 mm délky 135 m na přívodní potrubí vedoucí do vodojemu.