ÚvodNaše služby Obce a města

Obce a města

Pro úspěšné zvládnutí nástrojů podpůrné politiky je třeba hlubokého vzhledu do spleti dotačních a grantových titulů na národní i evropské úrovni. Výsledkem této snahy však může být rozhodující posun v regionálním rozvoji a posunutí jeho významu na vyšší úroveň. I slabé stránky se přitom mohou paradoxně stát výhodou, jelikož právě na jejich odstranění jsou v dotačních strukturách vyčleněny zvláštní prostředky.

Regionální poradenská agentura nabízí obcím, regionům a komunálním samosprávným subjektům komplexní servis při zpracování žádostí o dotaci či vypracování grantového schématu. Kromě této služby nabízíme též konzultace, expertní analýzy či vypracování určité části projektu (např. odborná analýza, která bývá povinnou součástí žádosti u mnohých výzev a opatření). Naším cílem je umožnit optimální rozvoj regionů, mikroregionů, měst a obcí v České republice.

  • příprava a řízení projektů v oblasti regionálního rozvoje
  • zpracovávání žádostí pro získávání finančních zdrojů (z ČR i EU)
  • zpracování strategie rozvoje
  • příprava investičních záměrů
  • zpracování žádostí o úvěr