ÚvodInspirativní projekty Rozvoj terénních sociálních služeb – KAFIRA, středisko Opava

Rozvoj terénních sociálních služeb – KAFIRA, středisko Opava

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 2 088 686 Kč
Požadovaná dotace: 1 984 251 Kč

Novy-dopravni-automobil-terennich-socialnich-sluzeb.pngNový dopravní automobil terénních sociálních služeb; autor: KAFIRA Opava

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb neziskové organizace KAFIRA o.p.s. ve středisku Opava. Konkrétně se jedná o sociální službu sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Středisko Opava poskytuje své služby formou ambulantní a terénní služby. Terénní forma služby pokrývá především okres Opava, Bruntál, nejvíce území těchto obcí s rozšířenou působnosti - Opava, Kravaře, Bruntál, Hlučín, Krnov. Cíle bylo konkrétně dosaženo nákupem dvou nových aut pro účely poskytování terénní sociální služby. Díky tomu je možné efektivnější plánování terénní práce a poskytnutí služby více uživatelům v jednom dni. Doprava autem šetří čas na cestě za klientem a zkracuje čekací dobu na službu. Nový automobil byl nezbytně nutný k udržení kapacity služby a jeho využívání ve službě zvýší dostupnost služby také pro obyvatele z malých obcí, kde je horší dostupnost pomocí veřejné dopravy.