ÚvodReference

ROP Střední Morava

Žadatel Název projektu Získaná dotace
Obec Suchdol Stavební úpravy kulturního domu – 2. etapa 9 160 038
Obec Otaslavice Obnova místní komunikace Zahrady 3 952 164