ÚvodReference

OPVK, Globální grant JMK

Žadatel Název projektu Získaná dotace
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech 4 174 726
Gymnázium Blansko Zavádění interaktivní výuky a zlepšování podmínek využívání ICT na Gymnáziu Blansko 1 380 051
Základní škola Jedovnice Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v terénu 1 320 431
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Mladý člověk a svět práce 2 207 595
Základní škola Vyškov, Letní pole, p.o. Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole 1 247 776