ÚvodReference

OP Životní prostředí

Žadatel Název projektu Získaná dotace
Tělocvičná jednota Sokol Hodonín Úspory energií v budově sokolovny TJ Sokol Hodonín 9 032 329
Městys Drnholec Úspory energií v MŠ v Drnholci 7 135 142
OBEC BENEŠOV Úspory energií v budovách ZŠ v Benešově 7 308 258
OBEC TASOVICE Zateplení základní školy v Tasovicích 17 382 328
OU a PrŠ Lomená 44, Brno Realizace úspor energií na OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 7 894 091
Obec Ratíškovice Zateplení budovy Lidové školy v Ratíškovicích 1 891 769
Obec Ratíškovice Zateplení budov mateřských škol v Ratíškovicích 4 452 062
SOŠ a SOU Hustopeče Realizace energetických úspor na SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 20 333 142
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budov školy 18 319 468
Obec Dražovice Výměna oken a zateplení ZŠ a MŠ Dražovice 5 759 709
Obec Bořetice Úspory energií v ZŠ Bořetice 6 037 983
Obec Chyšky Moderní škola 9 535 632
Obec Ořechov u Brna Obnova krajinných struktur 991 145
Obec Popice Obnova krajinných struktur 2 523 637
Město Příbor Odkanalizování ulic Hukvaldská a Myslbekova v Příboře 6 907 478
Obec Bořetice Sběrné středisko odpadů Bořetice 7 816 856
Hantály a.s. Pořízení technologie na zpracování stavebních odpadů 9 863 910
Město Domažlice Varovný a informační systém obyvatelstva pro město Domažlice 3 239 225
Obec Drnovice Regenerace urbanizované krajiny v intravilánu obce Drnovice 9 863 910