ÚvodReference Vybrané reference

Vybrané reference

Našim klientům jsme získali přes 3 miliardy Kč Regionální rozvojová agentura východní Moravy působí na trhu již od roku 1998, a proto se můžeme pyšnit bohatými zkušenostmi, spoustou úspěšně zrealizovaných projektů a řadou spokojených klientů nejen ze Zlínského kraje.
Referenční mapa
Prohlédnout referenční mapu

Bukovinka – nový zdroj pitné vody a jeho napojení na stávající vodovod

SFŽP výzva č.8/2016

Projekt řešil realizaci nového vrtu HV1B a jeho následné napojení na stávající společný vodovod obcí Bukovinka a Bukovina.

Oprava kaple Bohuslávky

MZE 129 662 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Jedná se o opravu kaple, která je umístěna na návsi obce Bohuslávky, v prostoru vedle Obecního úřadu a spolu s touto budovou tvoří dominantu návsi.

Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky m.č. Střemchoví

MZE 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Projekt řešil opravu stávající pož. nádrže technologií "vbetonování" nové vodotěsné nádrže o tloušťce stěny min. 200 mm, přičemž stávající konstrukce původní nádrže bude použita jako ztracené bednění.

Oprava vodní nádrže Žabec v Bukovince

MZE 129293 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Předmětem projektu byla oprava stávající malé vodní nádrže Žabec v intravilánu obce Bukovinka, během realizace projektu došlo k odstranění nahromaděných sedimentů na dně nádrže a dále došlo k celkové revitalizaci břehů rybníčka jejich zpevněním lomovým kamenem.

Sociální bydlení v obci Rusava

MMR 11703 - IROP

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení v obci Rusava, které umožnilo sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

MMR IROP průběžná výzva č.61 IPRÚ Zlín

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

1 2 3 4 5>