ÚvodReference Vybrané reference

Vybrané reference

Našim klientům jsme získali přes 3 miliardy Kč Regionální rozvojová agentura východní Moravy působí na trhu již od roku 1998, a proto se můžeme pyšnit bohatými zkušenostmi, spoustou úspěšně zrealizovaných projektů a řadou spokojených klientů nejen ze Zlínského kraje.
Referenční mapa
Prohlédnout referenční mapu

Komunitní centrum Hostětín

IROP

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekreačních aktivit, kulturních a vzdělávacích aktivit v obci Hostětín.

Podomí - rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924

IROP

Cílem projektu byla rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924 v obci Podomí a jejich napojení na stávající infrastrukturu pro pěší v obci.

Pořízení elektrobusů a CNG autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

IROP

V rámci projektu došlo k pořízení dvou silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti využívajících jako palivo stlačený zemní plyn (CNG) a dvou silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo - elektřinu.

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

IROP

Cílem projektu bylo dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v exponovaném území.

Stavební úprava ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

IROP (2.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP- Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I.)

Projekt zajistil navýšení kapacity mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem úpravou budovy základní školy na jedno nové oddělení pro MŠ.

Modernizace odborných učeben

IROP (1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání)

Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

1 2 3 4 5>