ÚvodReference Vybrané reference Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Tvrdonice

Celková dotace:

3 422 842 Kč

IROP (4.výzva MAS Dolní Morava-IROP-Infrastruktura ZŠ)
Žadatel: Základní škola Tvrdonice

Předmětem projektu byla modernizace dvou odborných učeben ZŠ Tvrdonice pro výuku cizích jazyků a digitálních technologií. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení učeben a didaktických pomůcek, schodolez a zajištěna byla vnitřní konektivita školy.