ÚvodReference Vybrané reference Zavádění principů smart governance v Petrovicích u Karviné

Zavádění principů smart governance v Petrovicích u Karviné

Zavádění principů smart governance v Petrovicích u Karviné

Celková dotace:

2 541 725 Kč

OPZ

Žadatel: Obec Petrovice u Karviné

Hlavním cílem projektu bylo zavedení principů smart governance do fungování obecního úřadu Petrovice u Karviné, tedy zavedení využívání informačních a komunikačních technologií za účelem zlepšení komunikace s veřejností a otevřením úřadu. Cíl byl naplněn prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivit, zpracováním a realizací Strategie chytré veřejné správy, která přispěje ke kvalitně výkonu veřejné správy větší otevřeností úřadu s využitím moderních technologií a vyhodnocení její realizace.