ÚvodReference Vybrané reference Vodovod Žeranovice - napojení náhradního zdroje obecního vodovodu

Vodovod Žeranovice - napojení náhradního zdroje obecního vodovodu

Vodovod Žeranovice -  napojení náhradního zdroje obecního vodovodu

Celková dotace:

2 136 296 Kč

SFŽP výzva č.8/2016
Žadatel: Obec Žeranovice

Realizace projektu Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje vyřešila vyčištění a vystrojení stávajícího vrtu, jeho napojení na zdroj elektrické energie a stavební obnovu objektu čerpací stanice. Nově vyčištěný a vystrojený vrt byl se stávající vodovodní sítí obce propojen potrubím výtlačného řádu, v místě stávajícího podzemního hydrantu, umístěného v travnaté ploše na začátku obce. Výtlačný řád byl realizován z materiálu PE 100DN 50, délky 496 m. Realizací projektu došlo k posílení  zásobování cca 670 obyvatel (cca 90%) obyvatel obce Žeranovice pitnou vodou.