ÚvodReference Vybrané reference Vědeckotechnický park Slavičín

Vědeckotechnický park Slavičín

Vědeckotechnický park Slavičín

Celková dotace:

10 459 000 Kč

Operační program průmysl a podnikání, program Prosperita
Realizací projektu vznikly prostory a vybavení pro podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, provozovatele parku a společné komunikační prostory. Byly zakoupeny nemovitosti (objekty č. p. 4, 5 s přilehlými pozemky 29/1, 29/2 a 29/12) a provedeno základní technické vybavení kabelovými rozvody nízkého a středního napětí.
V rámci projektu bylo nakoupeno nezbytné vybavení pro provozovatele, kanceláře Podnikatelského inkubátoru a VTP. Bylo vytvořeno celkem 5 pracovních míst (ředitel, projektový manažer pro PI, VTP a účetní), kteří zajišťují provoz a nabídku odborných a konzultačních služeb.Hlavním smyslem existence VTP Slavičín je poskytovat komplexní a soustředěnou pomoc inovačně zaměřeným podnikům disponujícím životaschopným podnikatelským záměrem s vysokou přidanou hodnotou, zaměřeným do oblasti průmyslové
produkce a služeb. Pomoc je rovněž určena začínajícím podnikům hledajícím všestrannou pomoc centra, které zajišťuje propojení inovačních aktivit v kraji na základě úzké spolupráce s partnerem – Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.