ÚvodReference Vybrané reference Stavební úpravy objektu pro sociální služby Spolusetkávání Přerov z.ú.

Stavební úpravy objektu pro sociální služby Spolusetkávání Přerov z.ú.

Stavební úpravy objektu pro sociální služby Spolusetkávání Přerov z.ú.

Celková dotace:

2 074 301 Kč

IROP
Žadatel: Spolusetkávání Přerov z.ú.

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby "denní stacionář", která je hlavní činností organizace Spolusetkávání Přerov z.ú. Organizace podporuje především seberealizaci osob s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let věku v Přerově a v jeho blízkém okolí tak, aby kvalitně poskytovala v dlouhodobém horizontu stávající sociální služby pro maximální možný počet klientů. Realizace záměru spočívala v provedení bezbariérových úprav a v rekonstrukci střechy.