ÚvodReference Vybrané reference Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích

Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích

Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích

Celková dotace:

8 162 152 Kč

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR (MF)
Žadatel: Městys Pozlovice

Stručný popis: Projekt byl zaměřen stavební úpravy objektu mateřské školy v Pozlovicích. Vzhledem ke stáří objektu bylo nutné provést výměnu elektroinstalace, kanalizační potrubí, zdravotechniku a podlahy ve většině objektu, které byly ve špatném stavu. Dále došlo i k úpravám v kuchyni školky. Realizací projektu došlo k obnově a zkvalitnění vnitřních prostor pro zajištění bezproblémového a dlouhodobého chodu školky a rovněž také k vyřešení bezbariérového vstupu do 1 NP.