ÚvodReference Vybrané reference Stavební úprava ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Stavební úprava ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Stavební úprava ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Celková dotace:

2 338 594 Kč

IROP (2.výzva MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP- Rozvoj škol a školských zařízení a celoživotního učení I.)
Žadatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Projekt zajistil navýšení kapacity mateřské školy Blatnice pod Svatým Antonínkem úpravou budovy základní školy na jedno nové oddělení pro MŠ. Reflektoval tím očekávaný nárůst zájemců o umístění dítěte v MŠ v dalších obdobích a současně s předpokládanou změnou legislativy navýšil kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let.