ÚvodReference Vybrané reference Společná cesta

Společná cesta

Společná cesta

Celková dotace:

1 364 595 Kč

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Realizací projektu došlo ke zvýšení připravenosti pedagogických pracovníků pro zavedení ŠPV ZP do vzdělávání. Byla vytvořena týmová spolupráce mezi školami formou výměny a osvojení si informací o regionu. Žáci jsou pomocí jednotlivých vzdělávacích programů podněcováni k tvořivému a logickému myšlení.