ÚvodReference Vybrané reference Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Celková dotace:

9 698 214 Kč

MMR IROP průběžná výzva č.61 IPRÚ Zlín
Žadatel: Obec Veselá

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.  Konkrétně se jednalo o přestavbu cca 2/3 budovy s č. p. 130, která byla v minulosti využívána jako budova obecního úřadu na 6 bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení v obci Veselá.