ÚvodReference Vybrané reference Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Celková dotace:

8 592 999 Kč

IROP (IPRÚ-Zlín-SC 2.1)
Předmětem projektu bylo vybudování 6 bytových jednotek pro potřeby sociálního bydlení v obci Veselá. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které umožnuje sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.