ÚvodReference Vybrané reference Sociální bydlení v obci Rusava

Sociální bydlení v obci Rusava

Sociální bydlení v obci Rusava

Celková dotace:

3 838 082 Kč

MMR 11703 - IROP
Žadatel: Obec Rusava

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dostupného nájemního sociálního bydlení v obci Rusava, které umožnilo sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Tohoto cíle bylo dosaženo celkovou rekonstrukcí  před realizací projektu nevyužívané obecní budovy s č. p. 53, která dříve sloužila jako rodinný dům, na bytový dům se 3 sociálními byty.