ÚvodReference Vybrané reference Sociální bydlení v obci Liptál

Sociální bydlení v obci Liptál

Sociální bydlení v obci Liptál

Celková dotace:

12 087 776 Kč

IROP
Žadatel: Obec Liptál

Cílem projektu bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Liptál, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. V rámci projektu vzniklo celkem 8 bytových jednotek určených pro potřeby sociálního bydlení.