ÚvodReference Vybrané reference Školící středisko CROSS Zlín s.r.o.

Školící středisko CROSS Zlín s.r.o.

Školící středisko CROSS Zlín s.r.o.

Celková dotace:

1 000 000 Kč

Operační programi podnikání a inovace
Konkrétně projekt zahrnuje přístavbu nepodsklepeného stavebního objektu s dvěma nadzemními podlažími a otevřenou variabilní dispozicí bez vnitřního členění. Ten  ve dvorní části navazuje na stávající výrobní rovněž dvoupodlažní část objektu se shodným tvarovým řešením obloukové střešní části.
V prostorech školicího zařízení probíhají kurzy zaměřené na zajištění kvalitní práce s produkty společnosti CROSS Zlín, s.r.o. (výroba, obsluha, servis, montáž, apod.) a jiné kurzy zaměřené na všeobecný osobnostní rozvoj vzdělanosti proškolených osob.