ÚvodReference Vybrané reference Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna

Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna

Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna

Celková dotace:

5 261 467 Kč

Operační program Životní prostředí
Žadatel: Město Klobouky u Brna

Cílem projektu Sběrný dvůr v obci Klobouky u Brna bylo vybudovat nový sběrný dvůr a zvýšit tak podíl materiálového využití odpadů. Díky výstavbě sběrného dvora a tím doplnění potřebné kapacity systémů pro separovaný sběr dojde k lepšímu materiálovému využití odpadů a to skla, plastů, papíru, biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), stavební sutě, textilu, kompozitních obalů, železa, objemného odpadu, cihly, dřeva, pneumatik, zpětného odběru, barevného kovu, stavebního odpadu a nebezpečného odpadu.