ÚvodReference Vybrané reference Rozšíření vozového parku ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s

Rozšíření vozového parku ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s

Rozšíření vozového parku ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s

Celková dotace:

18 750 000 Kč

Regionální operační program Střední Morava
Všechny nově nakoupené autobusy budou splňovat normu EURO 5, nahradí již zastaralé vozy, které mají nevyhovující emisní normu EURO 2.  Nové vozy jsou nízkopodlažní a bezbariérové, což zvýší možnost přepravy osob se sníženou schopností pohybu a umožní snadnější přepravu matek s kočárky. Nové vozy mají také informační systém pro cestující.