ÚvodReference Vybrané reference Revitalizace LBC L2 Šindekr, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlov

Revitalizace LBC L2 Šindekr, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlov

Revitalizace LBC L2 Šindekr, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlov

Celková dotace:

3 670 991 Kč

Operační program Životní prostředí
Žadatel: Obec Loděnice

Cílem projektu je posílení hydroakumulační schopnosti krajiny a její ekologicko-stabilizační funkce v extravilánu obce Loděnice. V rámci projektu budou realizovány tři tůně, jejichž účelem bude podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů.